Organizacja Narodów Zjednoczonych oficjalnie zainaugurowała Międzynarodowy Rok Lasów. Jego główne przesłanie „Lasy dla ludzi” ma uświadomić, że lasy są niezbędne dla przetrwania i dobrobytu ludzi na całym świecie.

Aby podnieść świadomość na temat zarządzania lasami, potrzeby ich ochrony i zrównoważonego rozwoju ONZ na 61. sesji Zgromadzenia Ogólnego w grudniu 2006 r., ustanowiła rok 2011 Międzynarodowym Rokiem Lasów.

Oficjalne rozpoczęcie światowych obchodów MRL odbyło się 2 lutego br. podczas IX sesji Forum Leśnego ONZ (UNFF9) w Nowym Jorku. Wzięli w niej udział przywódcy państw z całego świata i eksperci leśnictwa.

– Fizyczny, ekonomiczny i duchowy dobrobyt każdego z nas, wszystkich siedmiu miliardów ludzi na Ziemi, jest zależny od dobrego stanu naszych ekosystemów leśnych. Przez cały rok 2011 będziemy podkreślać tę zależność między lasami a ludźmi – powiedział Jan McAlpine, dyrektor Sekretariatu Forum Leśnego ONZ.

Z kolei Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w MŚ, który uczestniczył posiedzeniu okrągłego stołu pt. „Las dla ludzi” podczas segmentu wysokiego szczebla dziewiątej sesji UNFF podkreślił: – Jak wszystkie lasy na całym świecie, lasy europejskie mogą polepszać jakość życia. Mają istotną rolę do odegrania szczególnie w zakresie redukowania zmian klimatycznych, dostarczania energii, ochrony wód i wielu innych komponentów, które są konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków życia społeczeństwom.

Do celów komunikacyjnych Międzynarodowego Roku Lasów należą rozbudzenie świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat dobrego stanu europejskich lasów, a także uświadomienie społeczeństwu, że lasy zarządzane zgodnie z zasadami trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej są źródłem tlenu, drewna, energii, a także wielu innych towarów i usług, wzbogacają różnorodność biologiczną, mają korzystny wpływ na środowisko (m.in. pochłaniają węgiel) oraz zapewniają miejsca pracy i piękne środowisko do życia i wypoczynku człowieka. Kolejnym z celów jest zwiększenie atrakcyjności drewna jako surowca i źródła energii poprzez uświadomienie społeczeństwu zdolności odnawiania się lasów europejskich.

Forum ONZ ds. Lasów (United Nations Forum on Forests) powstało w 2000 r. i stanowi platformę dla międzynarodowej współpracy i działań krajowych zmierzających do zapobiegania degradacji lasów, redukcji procesu deforestacji oraz zmniejszenia ubóstwa wśród ludności zamieszkującej lasy. Jego zadaniem jest wspieranie zarządzania, ochrony i zrównoważonego rozwoju wszystkich rodzajów lasów.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj