W tym roku tematem seminarium Miejska Sztuka Ogrodowa była „Zieleń, która aktywizuje i edukuje”. Zobacz relację wideo z tego wydarzenia!

– O potrzebie organizacji seminarium świadczy liczba ok. 600 słuchaczy, corocznie biorących w nim udział – stwierdził dr hab. Piotr Urbański z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, wieloletni prowadzący konferencję. – Podczas tegorocznego seminarium przyjrzeliśmy się bliżej potrzebom mieszkańców miast. Zwróciliśmy uwagę na aktywizację zarówno dzieci, dorosłych, jak i seniorów, uwzględniając przy tym ich ewentualne dysfunkcje fizyczne bądź umysłowe – powiedziała Judyta Więcławska, redaktor prowadząca miesięcznik „Zieleń Miejska”.

Podczas imprezy położono też nacisk na sensoryczne postrzeganie i ocenę przestrzeni miejskiej, w tym terenów zieleni. Ponadto spotkanie oscylowało wokół tematyki szeroko pojętej edukacji. Rozmawiano o możliwościach i formach edukowania społeczeństwa, ukazując jak najlepsze praktyki płynące z kraju. Patronat honorowy nad seminarium objęli rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, oraz prezydent Poznania – Jacek Jaśkowiak. Organizację spotkania wsparli także: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Radio Merkury, miesięczniki: „Przegląd Komunalny” i „Architektura i Biznes” oraz portale: wymarzonyogrod.pl, portalkomunalny.pl i zielonalekcja.pl.

Czytaj więcej

Skomentuj