Do 23 września br. potrwa głosowanie nad 230 projektami lokalnymi i 29 ogólnomiejskimi zgłoszonymi do IX edycji katowickiego Budżetu Obywatelskiego. Głos można oddać tylko i wyłącznie drogą elektroniczną lecz bez ograniczeń ze względu na wiek głosujących.

– Każdego roku przybywa u nas wartościowych projektów, które zostały zgłoszone i wybrane przez mieszkańców Katowic w ramach budżetu obywatelskiego – zauważa dr Marcin Krupa, prezydent Katowic –  W dotychczasowych ośmiu jego edycjach mieszkańcy wybrali łącznie blisko 1000 projektów, z których miejskie służby zrealizowały już ponad 850. Ostatecznie z efektów tej imponującej pomysłowości i społecznego zaangażowania korzystają tysiące mieszkańców naszego miasta i to jest bardzo ważne– dodaje prezydent Katowic.

Zgłoszono 323 wnioski

Ogółem, do dziewiątej edycji katowickiego Budżetu Obywatelskiego zgłoszono 323 wnioski, spośród których pozytywnie zweryfikowano blisko 78% całkowitej ich liczby.

Wśród nich, 29 to projekty ogólnomiejskie. Natomiast 230 to zadania o charakterze lokalnym. Najwięcej projektów dotyczy dzielnicy Ligota-Panewniki (17), następne są Bogucice (16) i osiedle Tysiąclecia (15). A w dzielnicach Piotrowice-Ochojec, Wełnowiec-Józefowiec i Śródmieście wszystkie ze zgłoszonych projektów przeszły pozytywną weryfikację formalną oraz merytoryczną i podlegają głosowaniu mieszkańców.

– Widzimy, że mieszkańcy czekają na to głosowanie – mówi dr Marcin Krupa, prezydent Katowic. – W tym roku pierwsze głosy wpłynęły już 3 minuty po północy, a przez weekend zagłosowało ponad 5,3 tys. katowiczan. Mam nadzieję, że poprzez liczny udział w głosowaniu mieszkańcy naszego miasta ponownie udowodnią, że zależy im na realnym wpływie na swoje społeczności lokalne i najbliższe otoczenie – podsumowuje katowicki włodarz.

Sport, kultura i zdrowie

W projektach ogólnomiejskich pojawiło się m.in. kilka propozycji remontów i modernizacji boisk szkolnych (Szopienice-Burowiec, Załęska Hałda-Brynów część zachodnia), zadania o charakterze kulturalnym jak np. koncerty (Ligota-Panewniki), oraz projekty związane ze zdrowiem i aktywnością fizyczną mieszkańców, takie jak warsztaty prozdrowotne i psychologiczne, zajęcia ruchowe dla seniorów, spotkania z fizjoterapeutą (Ligota-Panewniki, Bogucice), a także instalacja urządzeń ratujących życie (Giszowiec).

Jak co roku mieszkańcy zgłaszają tez projekty związane z rekreacją oraz atrakcjami dla najmłodszych – oprócz rewitalizacji istniejących placów zabaw (Brynów część wschodnia-os. Zgrzebnioka, os. Paderewskiego-Muchowiec), zagłosować można również na nową wiatę piknikową (os. Tysiąclecia), lub tor do jazdy na rowerze, hulajnodze i rolkach (os. Paderewskiego-Muchowiec).

Warsztaty, festiwale i rewitalizacje miejsc

W grupie projektów lokalnych znaczącą część stanowią zadania nieinwestycyjne, zakładające realizację warsztatów kreatywnych, plastycznych, festiwali, jarmarków, festynów rodzinnych czy zakupu książek, audiobooków i gier planszowych dla bibliotek miejskich. Ciekawe wydaje się również uatrakcyjnienie miejskiej przestrzeni poprzez tworzenie murali (Ligota-Panewniki, Załęże).

Wpłynęło też sporo wniosków o charakterze edukacyjnym przygotowanych z myślą o rozwoju dzieci i młodzieży, a wśród nich propozycja budowy naukowego placu zabaw (os. Paderewskiego-Muchowiec). Inny wniosek dotyczył cyklu zajęć naukowo-badawczo-ekologicznych, mających na celu przybliżenie dzieciom przedszkolnym otaczającego świata poprzez eksperymenty (Załęska Hałda-Brynów cz. zachodnia) czy warsztaty z robotyki dla najmłodszych (os. Witosa).

Pojawiło się również wiele projektów dotyczących modernizacji oraz tworzenia nowej infrastruktury drogowej, zakładających remont istniejących już chodników (m.in. Załęska Hałda-Brynów część zachodnia, os. Paderewskiego-Muchowiec, Brynów część wschodnia-Os. Zgrzebnioka) czy budowę nowych parkingów (m.in. Osiedle Tysiąclecia, Ligota-Panewniki, Bogucice).

Są również projekty dotyczące infrastruktury rowerowej, mające na celu utworzenie nowych przejazdów rowerowych (Dąb) oraz ścieżek (Os. Witosa) lub modernizację tych istniejących (m.in. Koszutka, Dąb). Wnioskowano również o instalację kamer monitoringu miejskiego (Dąbrówka Mała, Janów-Nikiszowiec), montaż radarów prewencyjnych ostrzegających kierowców o przekroczeniu dopuszczalnej prędkości (Koszutka, Podlesie) czy zamontowanie dodatkowego oświetlenia przy przejściach dla pieszych (os. Witosa).

Ponadto, pomimo kolejnej edycji zapoczątkowanego dwa lata temu Zielonego Budżetu miasta Katowice, także i w puli Budżetu Obywatelskiego Katowic znalazły się wnioski dotyczące pielęgnacji  obszarów zielonych. T m.in. koncepcje dotyczące rewitalizacji placów i skwerów, a także tworzenia ogrodów sensorycznych (m.in. Giszowiec, Burowiec i Załęże).

Promocja głosowania i budżetu

Głosowanie odbywa się w formie elektronicznej, jednak  mieszkańcy Katowic mogą zagłosować w Punkcie Konsultacyjnym, który mieści się przy Rynku 13, w pokoju 205. Dodajmy też, że wszystkie osoby, które mieszkają w Katowicach, ale nie posiadają nr PESEL bądź zameldowania w Katowicach, mogą dopisać się do rejestru osób uprawnionych do udziału w głosowaniu i oddać swój głos.

W ramach promocji konsultacji przewidziano również wizyty pracowników katowickiego magistratu w dzielnicach, których celem będzie zachęcanie mieszkańców do oddania głosu na projekty oraz wsparcie w głosowaniu dla osób potrzebujących pomocy w dokonaniu tego aktu. Informacje dotyczące głosowania, harmonogram pracy Stacjonarnych Punktów Głosowania oraz wykaz projektów dostępne są na stronie Budżetu Obywatelskiego w Katowicach – bo.katowice.eu.

 

Czytaj więcej

Skomentuj