Ponad 10 tys. mieszkańców Małopolski złożyło petycję o podjęcie pilnych działań antysmogowych. Dokument trafił do wicemarszałka województwa małopolskiego.123

– My, niżej podpisani, jesteśmy głęboko zaniepokojeni dramatyczną jakością powietrza w naszym województwie. Małopolska to jeden z najbardziej zanieczyszczonych regionów. Oddychamy najgorszym powietrzem w całej Unii Europejskiej. Jakość powietrza pogarsza się wyraźnie w sezonie grzewczym – napisano w petycji złożonej przez Krakowski Alarm Smogowy.

W wielu małopolskich miejscowościach stężenia pyłu zawieszonego i rakotwórczego benzo(a)pirenu znacznie przekraczają poziomy dopuszczalne przez prawo polskie oraz wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia – wskazano w przygotowanym dokumencie.

Brudne powietrze w Małopolsce jest także przyczyną ok. 4 tys. przedwczesnych zgonów rocznie. Na długiej liście chorób, do których przyczynia się zanieczyszczenie powietrza znajdują się: astma, infekcje górnych dróg oddechowych, przewlekła obturacyjna choroba płuc, nadciśnienie, wylewy, zawały, udary, rak płuc, a także szybsze starzenie się układu nerwowego, a także negatywny wpływ na rozwój płodu.

Osoby, które podpisały petycję apelują także o wpisanie do nowego Programu Ochrony Powietrza uchwały antysmogowej obejmującej całe województwo z wyłączeniem Krakowa, który posiada już przepisy antysmogowe. Uchwała dla Małopolski powinna doprowadzić do wyeliminowania najbardziej trujących pieców na węgiel i drewno, w których można też spalać śmieci.

Badania i ekspertyzy potwierdzają, że główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w skali regionu jest emisja z domowych instalacji grzewczych: pieców, kotłów, kóz, itp. Odpowiadają one za 57 proc. emisji pyłu PM10, 69 proc. emisji drobniejszego pyłu PM2,5 oraz ponad 90 proc. emisji benzo(a)pirenu. Obecnie w Małopolsce funkcjonuje ok. 400 tys. kotłów i pieców, które emitują bardzo duże ilości zanieczyszczeń, a w których można spalić praktycznie wszystko, w tym odpady węglowe i śmieci.

Warto też przypomnieć, że 25 listopada została w Krakowie podana informacja o znacznym, dobowym przekroczeniu normy pyłów. W związku z tym ogłoszono, że komunikacja miejska w Krakowie dla posiadaczy ważnego dowodu rejestracyjnego wydanego na samochód osobowy jest darmowa. Z bezpłatnego przejazdu mogła skorzystać osoba okazująca dowód rejestracyjny (pojazd może być także zarejestrowany na firmę) wraz z osobami towarzyszącymi – maksymalnie w liczbie zgodnej z wpisem określającym liczbę miejsc siedzących w samochodzie.  Z kolei w ostatnich dniach normy zanieczyszczeń zostały przekroczone o nawet 2 tysiące procent.

W petycji zwrócono też uwagę, że bez wprowadzenia przepisów antysmogowych obowiązujących w całym regionie starania o poprawę jakości powietrza będą skazane na porażkę. Poprzednie programy ochrony powietrza były nieskuteczne i nie przyniosły znaczącej poprawy jakości powietrza. Oferowanie samych dotacji na wymianę kotłów bez wprowadzania wymogów regulacyjnych prowadzi do marnowania pieniędzy publicznych – z jednej strony dopłaca się do wymiany starych pieców czy kotłów a w tym samym czasie w innych domach montowane są nowe kotły o bardzo dużej emisji zanieczyszczeń.

Marszałek woj. małopolskiego Wojciech Kozak, przyjmując petycję poinformował, że właśnie rozpoczynają się prace nad uchwałą antysmogową dla Małopolski, której projekt trafi wkrótce do konsultacji.

Aktualizacja: zarząd województwa małopolskiego przyjął we wtorek projekt uchwały antysmogowej dla Małopolski, który zakłada, że od połowy 2017 r. w całym regionie nie będzie można montować pieców na paliwa stałe do ogrzewania domów, które nie spełniają norm. Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ.

Czytaj więcej

Skomentuj