Elektrociepłownia CEZ Chorzów zakończyła usuwanie biomasy z terenów Zakładów Azotowych oraz gruntów przy ul. Królowej Jadwigi – podał w środę Urząd Miasta w Chorzowie. Na odór dochodzący z terenu składowisk od miesięcy uskarżali się okoliczni mieszkańcy.

„Dzięki determinacji i współpracy Urzędu Miasta i mieszkańców w rozmowach z elektrociepłownią, problem udało się rozwiązać. Spółka pozbyła się zapasów biomasy składowanej luzem i w +big bagach+ z terenu Zakładów Azotowych oraz całkowicie usunęła to paliwo, składowane luzem, z terenu znajdującego się przy ul. Królowej Jadwigi” – poinformował rzecznik chorzowskiego magistratu Kamil Nowak.

Prace zakończyły się pod koniec października. „Oznacza to, że Spółka przedterminowo zrealizowała ostatni, III etap harmonogramu przyjętego w dniu 19 sierpnia br. podczas spotkania członków Zarządu CEZ Chorzów z Prezydentem Miasta Chorzowa” – napisała spółka CEZ w komunikacie przesłanym do Urzędu Miasta. Miejskie służby potwierdziły, że biomasa została całkowicie usunięta ze wszystkich składowisk znajdujących się poza zakładem.

„Odbyliśmy wiele spotkań i rozmów z przedstawicielami elektrociepłowni. Wielokrotnie interweniowaliśmy w tej sprawie również w Urzędzie Marszałkowskim i Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska. Cieszę się, że nasze działania i wywieranie przez mieszkańców presji na zakładzie przyniosły pożądany efekt” – skomentował prezydent Chorzowa Andrzej Kotala.

Problem z zalegającą biomasą należącą do elektrociepłowni CEZ rozpoczął się już w zeszłym roku. Mieszkańcy skarżyli się na odór dochodzący ze składowisk, rój muszek owocówek, a także na niebezpieczne samozapłony hałd.

Urząd Miasta wysłał kilkanaście pism do różnych instytucji i do zarządu samej spółki. W sierpniu Kotala zorganizował spotkanie z dziennikarzami, na którym nagłośniono ten problem. Wzięli w nim udział również mieszkańcy Chorzowa Starego i Maciejkowic, którzy swój sprzeciw wyrażali w pismach, interwencjach oraz w czasie protestu w pobliżu siedziby elektrociepłowni.

„Problem odoru czy innych uciążliwości związanych z tymi składowiskami biomasy został rozwiązany. Mieszkam w pobliżu tych miejsc, do tej pory odór wręcz wchodził do mojego mieszkania. Teraz faktycznie już nie śmierdzi” – powiedziała przewodnicząca rady Osiedla Maciejkowice Anna Walter.


Odory 750 x 200

Problem uciążliwości zapachowych będzie przedmiotem konferencji on-line, pt. „Zapobieganie i eliminacja odorów”, która odbędzie się 18 listopada 2020 r.

Podczas wydarzenia będzie mowa o tym, jaki jest aktualny status prac legislacyjnych w zakresie odorów, co robi branża komunalna, aby skutecznie pozbyć się nieprzyjemnego zapachu oraz czym są substancje złowonne emitowane do atmosfery i jak najskuteczniej ograniczać ich uciążliwość.

Dodatkowo zaprezentowane zostaną metody instrumentalne stosowane w pomiarach odorów. Poznamy też długofalową strategię ograniczania emisji odorów zastosowaną w ZGO Bielsko-Biała. Na konferencji zaprezentowane zostaną też przykłady wdrażania procedur postępowania z odpadami zmniejszających uciążliwość zapachową przy zbiórce, transporcie i podczas procesu unieszkodliwiania.

Konferencję on-line zorganizowaną przez „Przegląd Komunalny” poprowadzi dr hab. inż. Izabela Sówka, prof. uczelni, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska.

odory.abrys.pl

Czytaj więcej

Skomentuj