Ziębice otrzymają ponad 42 miliony złotych z Unii Europejskiej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Za te pieniądze zostanie zmodernizowana oczyszczalnia ścieków i powstanie nowa kanalizacja.

W efekcie poprawi się także czystość rzeki Oławy – jednego ze źródeł wody pitnej dla Wrocławia.

Umowę w sprawie dofinansowania unijnego projektu 12 marca br. podpisali Antoni Herbowski, burmistrz Ziębic i Marek Mielczarek, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ziębice” samorząd pozyskał 23,6 miliony złotych dotacji z Programu Infrastruktura i Środowisko. Do montażu finansowego wchodzą także krajowe środki.

– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska udzieli na te inwestycje pożyczki w wysokości ponad 19 mln złotych – mówi Marek Mielczarek, prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu.

W planach jest m.in. budowa systemu kanalizacji sanitarnej o długości ponad 25 km oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie. – Ze zrealizowanych inwestycji skorzysta około 2,2 tys. mieszkańców – zapowiada Antoni Herbowski, burmistrz Ziębic.

Sieć kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana w miejscowościach Wadochowice, Witostowice, Raczyce, Brukalice, Henryków, Nowy Dwór i Ziębice. Z nowych inwestycji skorzystają także Wrocławianie. Przez tereny gminy Ziębice przepływa Oława. Ta rzeka jest jednym ze źródeł zaopatrzenia w wodę pitną dla Wrocławia. Realizacja proekologicznych inwestycji zapewni zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w Oławie. Ogłoszenie przetargów jest planowane jeszcze w tym miesiącu. Termin zakończenia realizacji robót budowlanych to 2012 r.

– Po realizacji inwestycji około 63 procent mieszkańców gminy będzie miało dostęp do kanalizacji, w  całej aglomeracji Ziębice wyniesie on 73 procent – oblicza Beata Ślusarek-Nowak, p.o. kierownika Jednostki Realizującej Projekt Urzędu Miejskiego w Ziębicach.

źróło: WFOŚiGW we Wrocławiu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj