48 milionów zł otrzyma dzierżoniowska spółka Wodociągi i Kanalizacja na realizację pierwszego etapu programu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego”.

Kilkanaście miesięcy temu wszystkie gminy powiatu, z wyjątkiem Piławy Górnej, objęte siecią wodociągowo-kanalizacyjną WiK-u zadecydowały o wspólnej realizacji zadań związanych z modernizacją sieci. W ramach tego projektu w Dzierżoniowie realizowane będą prace, polegające m.in. na rozdzieleniu kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Pocztowej, Mickiewicza czy Krasickiego oraz rozbudowie nowej sieci na os. Tęczowym.

– Krasickiego, Pocztowa i Mickiewicza oraz cześć Rynku to ostatnie dzierżoniowskie ulice, w których jednym systemem odprowadzana jest kanalizacja deszczowa i sanitarna. Ich rozdzielenie odciąży m.in. oczyszczalnię ścieków. Pozwoli to na zlikwidowanie nierentownej oczyszczalni w Pieszycach oraz podłączenie Pieszyc do oczyszczalni w Dzierżoniowie – mówi inżynier miejski Zygmunt Kuc.

Takie rozwiązanie umożliwi również dalsze powiększanie dzierżoniowskiej podstrefy. Oprócz 48 milionów pochodzących z „Programu Infrastruktury i Środowiska dla Dolnego Śląskiego” na realizowane w pierwszym etapie prace WiK pozyskuje kolejne 16 milionów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

– Całkowita wartość projektu wynosi ponad 106 milionów, a planowane inwestycje dotyczą m.in.: rozbudowy 2 oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie i Bielawie, budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej o długości 24 km. Z nowej sieci kanalizacyjnej skorzysta ponad 2,2 tys. mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego – mówi odpowiedzialny za pozyskiwanie funduszy i realizację projektu prezes spółki Wodociągi i Kanalizacja Andrzej Bronowicki.

Na Dolnym Śląsku realizowanych i przygotowywanych jest łącznie 10 projektów obsługiwanych przez WFOŚiGW we Wrocławiu. Ich łączna wartość to ok. 670 mln zł.

źródło: dzierzoniow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj