1 / 6

Zakończono kontrolę nielegalnego składowiska odpadów w m. Sobolew – poinformował Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Po tym jak cofnięto przedsiębiorcy zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami, właściciel terenu nadal zwoził i wypełniał nieeksploatowane wyrobisko po działalności górniczej.

 

Za czyn polegający na magazynowaniu odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym, zgodnie z ustawą o odpadach grozi kara pieniężna od 1 tyś. zł do 1 mln.

Pożar odpadów we wrześniu 2021 r.

We wrześniu 2021 r. roku doszło do pożaru odpadów, zgromadzonych w wyrobisku. W trakcie pożaru i bezpośrednio po nim WIOŚ we Wrocławiu podejmował działania zapobiegawcze i rozpoznawcze w odniesieniu do zagrożeń dla środowiska. W związku z podjętymi natychmiastowo działaniami przez WIOŚ we Wrocławiu wraz z innymi służbami i organami, nie doszło wówczas do pogorszenia stanu jakości wód w pobliskim cieku.

Po zdarzeniu pożaru inspektorzy wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska przeprowadzili kompleksową kontrolę, która miała na celu sprawdzić wszystkie zagadnienia dotyczące nielegalnego gromadzenia odpadów przez przedsiębiorcę w wyrobisku górniczym.

To nie pierwsza kontrola WIOŚ u tego przedsiębiorcy

Należy nadmienić, że w latach poprzednich inspektorzy WIOŚ kontrolowali działalność przedsiębiorcy w zakresie gospodarowania odpadami. Konsekwencją kontroli prowadzonych
w latach 2014-2018 było m.in. nałożenie 4 kar pieniężnych na kwotę 152 tys. zł, w drodze decyzji administracyjnych.

Gruntowna analiza

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych po raz kolejny przeanalizowano sprawy formalno-prawne powadzonej działalności. Wykonano szczegółowe oględziny i czynności terenowe w miejscu nielegalnie składowanych odpadów. Na obszarze ok. 2 ha powierzchni wykonano 10 odkrywek do głębokości 7- 8 m lub do gruntu rodzimego. Odwierty miały na celu sprawdzenie na jaką głębokość zalegają odpady i jakiego rodzaju odpady zostały zdeponowane. Pobrano do badania 6 prób odpadów, które uległy spaleniu oraz odpadów pozostałych jeszcze w wyrobisku.

Co wykazały wyniki analiz?

Wyniki przeprowadzonych analiz wykazały przekroczenia siarczanów i stałych związków rozpuszczonych i dały podstawę do stwierdzenia, iż nie są to odpady obojętne dla środowiska oraz nie mogą być magazynowane w wyrobisku po działalności górniczej.

Czynności kontrolne prowadzone były we współpracy z specjalistycznymi jednostkami Straży Pożarnej, Policją oraz przedstawicielami Starostwa Powiatu Jaworskiego a przede wszystkim Gminą Wądroże Wielkie. Równolegle swoje postepowania w sprawie prowadzą Prokurator oraz Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu.

Aktualnie prowadzone są działania pokontrolne. Informacja o wynikach kontroli przesłana zostanie do innych organów, zgodnie z ich kompetencjami w zakresie poszczególnych działań względem ustaleń z kontroli. Jednocześnie WIOŚ we Wrocławiu będzie monitorował czynności podejmowane przez organy ochrony środowiska jak i przedsiębiorcę, celem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

 

źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Przedsiębiorcą nazwano pana składającego odpady w wyrobisku po kopalnym, którego w ciągu 4 lat ukarano 152 razy po 1000 zł .Co to jest jeśli urząd karze tyle razy a kara jest nie skuteczna ,powinno się także ukarać urząd i zawiesić jego urzędowanie lub nie płacenie honorarium takim urzędnikom. Wstyd, to tak jak by karać za parkowanie na sumę 100 zł i wysyłać sprawę do sądu a samochód pozostawić na miejscu, tym samym wyegzekwować od PRZEDSIEBIORCY karę pieniężną i COŚ z pod stołu a nie wykonanie nałożonego na nim obowiązku dostosowania się do urzędowego nakazu, w terenie nie skontrolujemy . Urzędy ach te urzędy to słabo płatne fuchy lecz wspaniałe fruchty.

Skomentuj