Resort klimatu poinformował o rozpoczęciu badań, które pomogą gminom w zaliczaniu przydomowego kompostowania do poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.

W komunikacie z 28 stycznia br. resort klimatu poinformował o przygotowaniach do badań przydomowych kompostowników.

“W nawiązaniu do kwestii zaliczania masy bioodpadów stanowiących odpady komunalne poddawanych recyklingowi u źródła (tj. przede wszystkim w przydomowych kompostownikach) do poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje, że podejmuje działania w celu ułatwienia stosowania metod obliczeniowych określonych w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2019/1004 z dnia 7 czerwca 2019 r. i dokonywania kalkulacji, z uwzględnieniem krajowego porządku prawnego i regionalnych uwarunkowań. W ramach powyższego, Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozważa między innymi przeprowadzenie badań, w tym bezpośrednich i pośrednich pomiarów masy poddawanej recyklingowi u źródła, na poszczególnych posesjach, wytypowanych w reprezentatywnych próbach populacji” – czytamy w komunikacie resortu.

Ministerstwo zwróciło się z prośbą do gmin, na terenie których mieszkańcy stosują przydomowe kompostowanie, o pisemne zgłaszanie gotowości współpracy przy dokonywaniu pomiarów, pod adresem: [email protected]

Jak zaznaczono w w komunikacie, “uzyskane zgłoszenia będą podstawą do tworzenia metodyki i planu badań”.

Czytaj więcej

Skomentuj