1 / 14

Uporządkowanie terenów nad rzeką Srebrna, rozbiórka starej oczyszczalni ścieków, budowa alejek i nasadzanie zieleni – to zmiany, jakie w ostatnim czasie zaszły w centrum Mińska Mazowieckiego.

Zakończono większość prac będących elementem projektu pod nazwą „Rozwój i rewaloryzacja terenów zieleni w centrum Mińska Mazowieckiego” w ramach działania “2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

Wykonano prace utrzymaniowe brzegów rzeki Srebrna, rozebrano nieczynną oczyszczalnię ścieków, a w jej miejscu nasadzono zieleń. Spacerowicze mogą korzystać z nowych alejek, których budowa znacznie zmieniła dotychczasowe oblicze parku. Zielenią zagospodarowano park miejski i Plac Stary Rynek, co dla odwiedzających te miejsca jest widoczne na każdym kroku. Najlepszy efekt będzie widoczny latem, kiedy nowe nasadzenia ukorzenią się, otoczenie parku będzie zielone, a rośliny zakwitną.

Teraz planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego dotyczącego zadania „Wykonanie nowych nasadzeń zieleni w ciągu ul. Piłsudskiego i na terenie parku miejskiego od strony ul. Chełmońskiego”. Realizacja tej inwestycji jeszcze w tym roku.

Czytaj więcej

Skomentuj