Reklama

AD1A STIHL [01.05-24.05.2024]

MKiŚ chce wzmocnić nadzór nad opakowaniowym systemem kaucyjnym

MKiŚ chce wzmocnić nadzór nad opakowaniowym systemem kaucyjnym
MŁ/PAP
19.04.2024, o godz. 10:43
czas czytania: około 3 minut
0

Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad nowelizacją ustawy o gospodarce opakowaniami, która wzmocni nadzór resortu na systemem kaucyjnym. Minister będzie mógł m.in. kontrolować uruchamianie sytemu po wydaniu zezwolenia na jego prowadzenie.

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

Reklama

ad1B KUBOTA [17.05-16.06.24]

W wykazie prac legislacyjnych rządu ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Doprecyzować przepisy dot. wydawania, cofania i zmieniania zezwolenia na prowadzenie systemu kaucyjnego

Jak wyjaśniono, projekt nowelizacji ustawy ma celu doprecyzowanie przepisów dot. wydawania, cofania i zmieniania zezwolenia na prowadzenie systemu kaucyjnego, które wydaje minister właściwy do spraw klimatu, na wniosek podmiotu reprezentującego, czyli podmiotu, który będzie prowadził system kaucyjny. “Prace nad projektem zostały zaplanowane w związku z pojawiającymi się wątpliwościami czy obecne przepisy są wystarczające, by zapewnić, że systemy kaucyjne zostaną uruchomione zgodnie z planem oraz czy będą prowadzone w sposób rzetelny” – podano.

Wskazano następujące ryzyka w przypadku niepodjęcia prac na projektem ustawy:

  • niewystarczający nadzór na etapie poprzedzającym uruchomienie systemu kaucyjnego;
  • ograniczone podstawy do cofnięcia zezwoleń podmiotom, które nie podejmują działań zmierzających do terminowego uruchomienia systemu lub nie planują działań na wystarczająco szeroką skale, aby objąć systemem teren całego kraju;
  • ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w zakresie planowania działania systemów kaucyjnych;
  • ze względu na ogólne wytyczne odnośnie zawartości wniosków – ryzyko wydania wielu zezwoleń, w tym dla podmiotów, które faktycznie systemu nie uruchomią lub nie mają takiego zamiaru.

“Aby zminimalizować potencjalne możliwości wystąpienia wymienionych ryzyk oraz późniejszej potrzeby konfrontacji z ich potencjalnymi skutkami, zaplanowano zmiany w ustawie zwiększające rolę ministra właściwego do spraw klimatu jako organu nie tylko wydającego decyzję w oparciu o szczegółowe dane przekazywane przez podmioty reprezentujące, ale także jako nadzorującego realizacje poszczególnych etapów prowadzących do uruchomienia systemu” – podkreślono.

Warunki udzielania zezwoleń

Jak poinformowano, do ustawy wprowadzone zostaną przepisy uściślające obowiązujące obecnie warunki udzielania zezwolenia.

W tym celu zaplanowano doprecyzowanie zawartości wniosku o wydanie zezwolenia poprzez dookreślanie, jaki rodzaj dokumentów jest wymagany, szczegółowych informacji pozwalających na nadzorowanie przebiegu prac prowadzących do uruchomienia sytemu oraz określenie wymaganych załączników. Umożliwi to ministrowi właściwemu do spraw klimatu kontrolowanie procesu przygotowania uruchomienia sytemu po wydaniu zezwolenia, a także wskazanie terminu uruchomienia systemu kaucyjnego w zezwoleniu, który nie może być dłuższy niż 24 miesiące od dnia wydania zezwolenia.

“Ograniczenie czasowe i wymagany harmonogram mają na celu takie zaprojektowanie prac przez podmiot reprezentujący, aby planowane działania realizowane były w określonym tempie, a postęp prac był możliwy do weryfikacji” – zaznaczono.

Nowe przepisy wprowadzałyby też możliwość przekazywania informacji o zmianie warunków określonych w zezwoleniu oraz możliwość wezwania do zmiany zezwolenia. “Mechanizm ten ma na celu umożliwić nadzór nad zmianami wprowadzanymi w systemie na etapie przed i po uruchomieniu systemu kaucyjnego” – wytłumaczono.

Skrócenie i przyspieszenie procedury

W planowanej nowelizacji wskazano, że decyzjom wydawanym przez ministra właściwego do spraw klimatu można nadać rygor natychmiastowej wykonalności. Określono, że postępowania dot. systemu kaucyjnego będą jednoinstancyjne. Nastąpi skrócenie i przyspieszenie procedury.

Kontrole WIOŚ

Dodano również, że to Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska miałby przeprowadzać kontrolę podmiotu reprezentującego przed i po uruchomieniu systemu. “Prowadzenie kontroli przez Inspekcję przyczyni się zapewnienia, że systemy zostały przygotowane prawidłowo i funkcjonują zgodnie z udzielonym zezwoleniem” – dodano.

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM wyznaczono na II/III kwartał 2024 r. 

Udostępnij ten artykuł:

Reklama

AD3b PZO 2024 [19.04-11.06.24]

Komentarze (0)

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która to zrobi.
Reklama

ad1d MBP [12.04-27.05.24]

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.
Reklama

baner poziomy MAGAZYNOWANIE ODPADÓW webinarium 27 maja [06.05-27.05.24]

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do Energia i recykling
css.php
Copyright © 2024