Do 13 lutego można wnioskować o zwiększenie dofinansowania na inwestycje związane m.in. z realizacją zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach – przypomniał w piątek resort klimatu i środowiska.

“Przypominamy, że tylko do 13 lutego można zawnioskować o zwiększenie dofinansowania dla projektów realizowanych w ramach jednego w naborów klimatycznych” – przekazało w piątek ministerstwo klimatu i środowiska na Twitterze. Kwoty dofinansowania są realizowane w ramach Funduszy EOG 2014-2021 dla beneficjentów programu “Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”.

Wyższe dofinansowania to efekt wzrostu cen

Jak podkreślono na stronie ministerstwa, zwiększenie dofinansowania projektów stanowi odpowiedź MKiŚ, jako operatora programu “Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, na znaczny wzrost cen wywołany sytuacja makroekonomiczną w regionie.
Wyjaśniono, że o zwiększenie dofinansowania mogą ubiegać się beneficjenci naborów na realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach, prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków oraz wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym.

Ile pieniędzy i na co?

Jak wynika z informacji zamieszczonej na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dostępne kwoty finansowania wynoszą odpowiednio: 11,1 mln euro dla inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach; 1,4 mln euro dla naboru dla szkół oraz 1,3 mln euro dla inwestycji związanych z gospodarką w obiegu zamkniętym. Zaznaczono, iż wysokość dostępnej kwoty może ulec zmianie.

Jakie warunki trzeba spełnić aby otrzymać większe finansowanie?

NFOŚiGW wyjaśnił, że jednym z warunków jakie musi spełnić beneficjent, aby móc otrzymać większe finansowanie jest sytuacja gdy wzrost cen był poza kontrolą beneficjenta i był niemożliwy do przewidzenia w momencie składania wniosku o dofinansowanie projektu w naborze. Kolejnym z warunków jest to, że zwiększone dofinansowanie przyczynia się do realizacji celu projektu otrzymującego dodatkowe środki. Pozostałe warunki określone zostały na stronie Funduszu.

Jak poinformowano, “wyrażony w proc. poziom dofinansowania projektu po zwiększeniu kwoty dofinansowania nie przekracza maksymalnego poziomu dofinansowania wskazanego w ogłoszeniu o naborze, w ramach którego projekt został wybrany do dofinansowania”.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć do NFOŚiGW poprzez ePUAP bądź na adres siedziby Funduszu.

Czytaj więcej

Skomentuj