Do konsultacji publicznych trafił projekt, który wprowadza mechanizm ograniczania ofert na rynku bilansującym energii elektrycznej. Konsultacje trwają do środy, 14 września 2022 r. – poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

“Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje wprowadzenie mechanizmu uprzedniej weryfikacji ofert bilansujących składanych przez uczestników rynku bilansującego na rynku energii elektrycznej” – poinformował resort we wtorek.

Nowy mechanizm weryfikacji

“Do konsultacji publicznych przedłożono projekt zmiany rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, w którym poza zmianą terminów przekazywania aktualizacji kosztu paliwa podstawowego na potrzeby rozliczenia tzw. pracy wymuszonej rozliczanej zgodnie z CWD (cena wymuszonej dostawy energii elektrycznej) i CWO (cena wymuszonego odbioru energii elektrycznej), wprowadza nowy mechanizm uprzedniej weryfikacji ofert na rynku bilansującym (ex-ante bid evaluation)” – wyjaśniono w komunikacie.

Podano, że głównym elementem mechanizmu są: wprowadzenie obowiązku składania ofert bilansujących na rynku bilansującym energii elektrycznej na podstawie indywidualnych kosztów zmiennych wytwarzania energii elektrycznej przez składających oferty bilansujące; wprowadzenie maksymalnej ceny ofertowej (MaxCO) wraz z określeniem sposobu jej ustalania; wprowadzenie automatycznego ograniczenia cen ofertowych składanych przez uczestników rynku do maksymalnej ceny ofertowej (MaxCO), jeżeli cena ofertowa złożona w ofercie bilansującej jest wyższa niż maksymalna cena ofertowa (MaxCO); wykorzystanie tak ustalonych cen ofertowych do dalszych procesów rynku bilansującego; wzmocnienie transmisji sygnałów cenowych pomiędzy rynkiem bilansującym a pozostałymi rynkami energii elektrycznej.

Konsultacje do jutra

Ministerstwo poinformowało, że przedłożony do konsultacji projekt zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego został opublikowany na stronie internetowej RCL jako nowa wersja projektu rozporządzenia będąca przedmiotem powtórnych konsultacji. Konsultacje trwają do środy, 14 września 2022 r. – dodano.

Planowany termin wejścia w życie proponowanych zmian to trzy dni od dnia ogłoszenia. W tym terminie wejdzie w życie również obowiązek składania ofert bilansujących zgodnie z nowymi zasadami.

Rynek bilansujący

Na rynku bilansującym energii elektrycznej uczestnicy rynku bilansującego składają oferty bilansujące, w których odzwierciedlają swoje preferencje cenowe i techniczne dotyczące dostaw energii elektrycznej. Rynek bilansujący jest tzw. rynkiem technicznym – nie jest miejscem handlu energią. Na rynku tym Operator Systemu Przesyłowego – PSE – kupuje lub sprzedaje energię w celu zbilansowania systemu elektroenergetycznego.

W ramach rynku bilansującego istnieją także obszary działalności wytwórców, w których ceny rozliczeniowe są wyznaczane nie na podstawie cen z ofert, ale na podstawie kosztów zmiennych wytwarzania energii elektrycznej. Jednym z takich obszarów jest praca w wymuszeniu, czyli dostawy energii elektrycznej przez wytwórców na polecenie operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego ze względu na wymagania systemowe.

Koszty paliwa dla potrzeb rozliczania pracy w wymuszeniu są odzwierciedlane w ramach składnika CWD (cena wymuszonej dostawy energii elektrycznej) oraz CWO (cena wymuszonego odbioru energii elektrycznej).

Czytaj więcej

Skomentuj