Łatwiejszy dostęp do danych hydrogeologicznych dla przedsiębiorców – na wniosek Ministerstwa Środowiska zmieniają się przepisy ułatwiające dostęp do danych o dużych ujęciach wód, czyli np. o ujęciach zaopatrujących w wodę pitną wodociągi gminne czy miejskie.

Na wniosek Głównego Geologa Kraju dr. Henryka Jacka Jezierskiego zlikwidowane zostały szeroko krytykowane przez środowisko hydrogeologiczne bariery w dostępie do danych hydrogeologicznych. Rozporządzenie w sprawie materiałów geodezyjnych i kartograficznych oznaczanych klauzulą „poufne” z 26 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 717) wejdzie w życie już 23 lipca br.

– Kończymy ze zbędnymi ograniczeniami w dostępie do danych hydrogeologicznych nieprzystającymi do dzisiejszych czasów i potrzeb firm, wykonujących prace hydrogeologiczne – podsumował wydanie przez MSWiA nowego rozporządzenia dr Henryk Jacek Jezierski, Główny Geolog Kraju.

Nowe przepisy oznaczają dla przedsiębiorców ujednolicenie zasad dostępu do danych o wszystkich ujęciach wód, uzyskiwanych z zasobów Państwowego Instytutu Geologicznego. W szczególności chodzi o dane o ujęciach wody, o wydajności większej niż 35 000 l/godz., dotyczy to np. ujęć zaopatrujących w wodę pitną wodociągi gminne czy miejskie. Aby wykorzystywać dane niezbędne do prowadzenia prac hydrogeologicznych, nie będzie trzeba, jak miało to miejsce do tej pory, posiadać kancelarii tajnych oraz akredytowanego w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego sprzętu do przetwarzania informacji niejawnych. Nie będzie także obowiązku zatrudniania osoby z certyfikatem poświadczenia bezpieczeństwa.

Z dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia, traci moc dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie materiałów geodezyjnych i kartograficznych oznaczanych klauzulą „poufne” (Dz. U. Nr 56, poz. 589). Dotychczas obowiązujące przepisy utrudniały sporządzanie i wykorzystywanie baz danych hydrogeologicznych i map tematycznych, a w szczególności Mapy hydrogeologicznej Polski.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj