Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie wzbogacił się o ruchome laboratorium, które w każdej chwili będzie interweniować tam, gdzie na zanieczyszczenia powietrza skarżą się mieszkańcy. Inwestycja możliwa była dzięki dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie.

Samochód kosztował 156 tys. zł. Ale sam samochód to nie wszystko. Potrzebny był także sprzęt za pomocą którego można badać jakość powietrza. I tu kwoty były już wyższe bo zakup mobilnego kontenera to wydatek rzędu 60 tysięcy złotych. Zakup sfinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który tylko w 2010 roku przekazał dla WIOŚ prawie dwa miliony złotych. Nowy sprzęt pracował już m.in. w rejonie ul. Gdańskiej. To jedno z miejsc w Szczecinie, gdzie jakość powietrza nie zawsze jest w normie.

W aucie zainstalowano dwukanałowe aspiratory do 24-godzinnego pobierania próbek powietrza, ale również analizatory, w tym tlenków azotu, dwutlenków siarki, amoniaku czy pyłów. W samochodzie zamontowano również mobilną stację meteo, bo kierunek, prędkość wiatru oraz ciśnienie mają duże znaczenie przy badaniu zanieczyszczeń. Aby zapewnić optymalną pracę sprzętu, część, w której znajdują się czułe elektroniczne urządzenia, jest odizolowana, wyposażona w klimatyzację. Dane są przekazywane on-line Inspektorat będzie je umieszczać w internecie na stronie www.wios.szczecin.pl (zakładka "automatyczny monitoring w powietrzu").

źródło: wfos.szczecin.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj