Na początku września Biuro Ochrony Środowiska Miasta Stołecznego Warszawa rozpoczęło korzystanie z mobilnej stacji monitorowania hałasu i warunków środowiskowych ENVIRO 151. System, dostarczony przez krakowską firmę Far Data, jest kompletnym rozwiązaniem wykorzystującym czujniki i przyrządy najwyższej klasy.

Specjalna, mobilna przyczepka, w której zainstalowano kontroler i mierniki, wyposażona została w pneumatycznie wysuwany maszt pomiarowy, dzięki czemu ciągły monitoring parametrów akustycznych, klimatycznych (tj. temperatury, wilgotności powietrza, ciśnienia atmosferycznego, prędkości i kierunku wiatru, opadów) oraz natężenia ruchu pojazdów jest możliwy w każdym dowolnym punkcie aglomeracji i przez okres jaki życzy sobie użytkownik. Dodatkowo, za pomocą specjalnej aplikacji, można przeglądać wykresy oraz dane pomiarowe wraz z zarejestrowanym sygnałem AUDIO i VIDEO. Dzięki tym informacjom bardzo łatwa staje się identyfikacja źródła przekroczeń, jakie miały miejsce podczas wykonywania pomiaru.

Stałe lub okresowe monitorowanie środowiska ma na celu weryfikację działań inwestycyjnych, budowlanych czy ogólnie pojętej ingerencji człowieka w dany obszar, a także podjęcie ewentualnych działań naprawczych czy poprawiających jakość życia. BOŚ zamierza wykorzystywać stację przede wszystkim do pomiarów środowiskowych i przemysłowych.

Podobne systemy wdrożone zostały już m.in. w Krakowie, Kielcach i Szczecinie. Techniczne możliwości ENVIRO 151 zostały także przetestowane przez CDV agendę Ministerstwa Transportu Republiki Czeskiej oraz Federal Highway Administration of Rhode Island w USA.

Tematyka monitorowania hałasu w miastach kontynuowana będzie podczas organizowanej przez Abrys  sp. z o.o. i Urząd Miasta Kielce IV Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej „Problem hałasu w mieście”, która odbędzie się 7-8 listopada 2011 r. w Kielcach.

Podczas konferencji wśród miast reprezentowanych przez uczestników zostanie wylosowany kontroler ENVIRO 151 (dla gminy powyżej 100 tysięcy mieszkańców) oraz profesjonalna stacja meteorologiczna (dla gminy do 100 tysięcy mieszkańców) ufundowane przez Sponsora Generalnego konferencji – Firmę Far Data.

Zaproszenie do udziału w konferencji można pobrać tutaj.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj