Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zakończyło ocenę projektów zgłoszonych w I etapie konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast, którego celem jest wsparcie samorządów w procesie przygotowania programów i modelowych działań w zakresie rewitalizacji.

Spośród 240 przedsięwzięć, do drugiego etapu konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast wybrano 57. Oceniane propozycje dotyczyły przede wszystkim kształtowania przestrzeni miejskiej, mieszkalnictwa, partycypacji społecznej, ochrony i wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego czy ożywienia gospodarczego. Podczas oceny pod uwagę brano kryteria takie, jak np. koncepcja projektu, jego zgodność z dokumentami strategicznymi miasta, opis zaplanowanych działań pilotażowych oraz edukacyjnych. Lista rankingowa dostępna jest na stronie Programu Pomoc Techniczna (PO PT), z którego współfinansowany jest konkurs.

– W drugim etapie samorządy otrzymają wsparcie edukacyjne oraz eksperckie ze strony MIiR. Razem z ekspertami przygotują w terminie do czterech miesięcy od ogłoszenia wyników pierwszego etapu, właściwe wnioski o przyznanie dotacji. Dofinansowanie otrzyma nie więcej niż 20 najlepiej ocenionych projektów, a więc tych z dobrze zaplanowanymi, kompleksowymi działaniami rewitalizacyjnym. Przygotowana dokumentacja, będzie wzorem dla innych miast realizujących projekty rewitalizacyjne. – informuje Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Więcej informacji na: www.popt.gov.pl

Czytaj więcej

Skomentuj