W Morągu (woj. warmińsko-mazurskie) oddano do użytku unowocześnioną stację uzdatniania wody.

– Modernizacja okazała się niezbędna, ponieważ urządzenia technologiczne były już wyeksploatowane, a jakość wody uzdatnionej pogarszała się. Dzięki zastosowaniu dwustopniowego procesu uzdatniania i podawania wody do odbiorców mamy pewność, że w godzinach szczytowych poborów nie zabraknie jej mieszkańcom – wyjaśnia Edward Żołądkowicz, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Morągu.

Inwestycja obejmowała kompleksową modernizację starego ujęcia wody, całkowitą wymianę technologii, a także budowę żelbetowego zbiornika wody czystej o łącznej pojemności 500 m3. Zastosowano dwustopniowy układ filtracji, składający się z trzech filtrów biologicznych do usuwania amoniaku i trzech filtrów do eliminacji związków chemicznych i mineralnych. Proces napowietrzania odbywa się za pomocą mieszaczy statycznych. W ramach modernizacji odnowiono również budynek SUW, znajdujący się pod opieką konserwatora zabytków. Maksymalną wydajność stacji określono na 360 m3/h. Inwestycja pochłonęła 5,3 mln zł. Środki finansowe na jej realizację pochodziły z niskooprocentowanego kredytu długoterminowego, udzielonego przez Bank Ochrony Środowiska, pożyczki długoterminowej uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz ze środków własnych PWiK w Morągu.

– Aktualnie proces uzdatniania wody jest zbliżony do warunków naturalnych, bez udziału jakichkolwiek chemicznych reagentów. Dzięki temu jakość wody jest lepsza i mamy pewność co do niezawodności w jej dostarczania. SUW zaopatruje w wodę miasto i część gm. Morąg. Obecnie jesteśmy w stanie zasilić obszar całej gminy – mówi E. Żołądkowicz.
(mm)

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj