1 / 9

Wątpliwości związane z monitoringiem składowisk i finansowanym zabezpieczeniem roszczeń – to główne zagadnienia pierwszej części warsztatów prawno-managerskich, które odbyły się trzeciego dnia konferencji “Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów”.

Zidentyfikowanie problemu i jego przyczyn, zrozumienie interesów stron to – jak przekonywał prowadzący warsztaty dr Rafał Lewicki – podstawa do rozwiązywania problemów z jakimi borykają się przedsiębiorcy prowadzący instalacje do składowania i przetwarzania odpadów. – My mamy różne doświadczenia związane z praktyką, a kontrolerzy też mają swoje – zauważył.

Zegar tyka

Do 5 września gospodarujący odpadami muszą zdobyć pozwolenie zintegrowane. Bez nich nie będą mogli prowadzić działalności. I tu pojawia się pierwsza wątpliwość: czy ta data obliguje ich tylko to złożenia wniosku (wypełnionego z dotrzymaniem należytej staranności) czy jednak do 5 września wniosek musi być kompletny, czyli uzupełniony po ewentualnych uwagach.

Ta kwestia nie została oficjalnie rozstrzygnięta przez Ministerstwo Środowiska. Dlatego, jak stwierdziło kilkoro z uczestników warsztatów, cała nadzieja w zasadzie mówiącej, że w razie prawnych wątpliwości, prawo zadziała na korzyć składającego wniosek.

Monitoring i zabezpieczenia pełne pytań

Tymon Grabarczyk z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka przypomniał, że Ministerstwo Środowiska do dziś nie opublikowało rozporządzenia dotyczącego monitoringu wizyjnego składowisk, a jednocześnie stoi na stanowisku, że taki monitoring powinien funkcjonować. Pytanie: jak go zrealizować, by, po wejściu rozporządzenia określającego konkretne wymagania, nie narazić się na kary?

Dziś wymogi dotyczą m.in. zapisywania obrazu całą dobę i identyfikacji osób przebywających na składowisku. Daleko idące wątpliwości dotyczą również przekazywania obrazu w czasie rzeczywistym i wykorzystywanych do tego technologii. – Trzeba tu przypomnieć, że przekazywanie obrazu w czasie rzeczywistym miałoby dotyczyć tylko Inspekcji Ochrony Środowiska i tylko określonych rodzajów odpadów – mówił. Natomiast przepisy ustawy o odpadach nakładają ogólny obowiązek przekazywania zapisu obrazu wskazanym organom władzy publicznej.

W pierwotnym projekcie rozporządzenia znalazły się zapisy o wykorzystywaniu technologii GSM to przekazywania obrazu. Jak jednak zwracali uwagę uczestnicy dyskusji, w wielu miejscach kraju nadal pojawiają się problemy w dostępie do sieci o odpowiedniej przepustowości dlatego, wbrew pozorom, dla prowadzących instalacje to dość istotny problem.

Jak wyliczać kwoty zabezpieczenie roszczeń mówił Jakub Nowak w Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Przedstawił wzór, według którego powinno wyliczać się kwoty zabezpieczenia. – Nie zazdroszczę państwu, którzy będziecie musieli to policzyć – stwierdził. Problem dotyczy to zwłaszcza tych, którzy zagospodarowują wiele różnych rodzajów odpadów. A instalacja regionalna musi przyjąć wszystkie odpady wytworzone przez mieszkańców danego terenu – przypomniał.

Czytaj więcej

2 Komentarze

  1. Do 5 wrzesnia 2019 należy złożyć wniosek. Czy ktoś weryfikuje merytorycznie informacje jakie pojawiaja sie na tej stronie? Bo chyba nie taki przekaz jak w artykule został skierowany do uczestnikow warsztatów.

    Art. 10 Prowadzący instalację, który posiada pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany, w terminie 1 roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, złożyć wniosek o zmianę tego pozwolenia, w celu dostosowania go do przepisów zmienionych niniejszą ustawą. W przypadku gdy prowadzący instalację nie dopełnił tego obowiązku, pozwolenie to wygasa w zakresie gospodarowania odpadami. Przepisy art. 14 ust. 1-7 stosuje się odpowiednio.

Skomentuj