Reklama

AD1A EGOE [27.03-27.04.24]

Tag: składowiska odpadów

Łącznie artykułów: 22.

Unijna kara dla Rumunii za niezamknięcie 31 składowisk

Unijna kara dla Rumunii za niezamknięcie 31 składowisk

15.12.2023
0

Trybunał Sprawiedliwości UE nałożył w czwartek na Rumunię sankcje finansowe za niezamknięcie składowisk nieposiadających zezwolenia. Trybunał zasądził zapłatę kary ryczałtowej w wysokości 1,5 mln euro oraz okresowej kary pieniężnej w wysokości 600 euro za każde składowisko, za każdy dzień zwłoki.

NIK krytycznie o zapobieganiu pożarom miejsc gromadzenia odpadów: brak współpracy i wymiany informacji

NIK krytycznie o zapobieganiu pożarom miejsc gromadzenia odpadów: brak współpracy i wymiany informacji

14.03.2023
0

Brak współpracy lub choćby wymiany informacji między Inspektoratami Ochrony Środowiska, starostwami, urzędami marszałkowskimi i jednostkami Państwowej Straży Pożarnej wyklucza skuteczne zapobieganie pożarom w miejscach gromadzenia odpadów. Podmioty te dostrzegają wprawdzie potrzebę wzajemnego informowania się o funkcjonujących na ich terenie miejscach gromadzenia odpadów oraz o pożarach tych miejsc, jednak nie przejawiały inicjatywy, by te dane uzyskać.

Odpady i energia pod lupą Komisji Europejskiej. Polsce grozi Trybunał Sprawiedliwości UE

Odpady i energia pod lupą Komisji Europejskiej. Polsce grozi Trybunał Sprawiedliwości UE

06.04.2022
0

Komisja Europejska podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa unijnego dla dobra obywateli i przedsiębiorstw. Polska jest na cenzurowanym w kilku kwestiach, związanych m.in. z magazynowaniem odpadów i efektywnością energetyczną.

Składowiska odpadów. Niechciana konieczność z dużym potencjałem

Składowiska odpadów. Niechciana konieczność z dużym potencjałem

15.03.2022
2

Składowanie jest obecnie najmniej pożądaną metodą zagospodarowania odpadów. Składowiska są jednak nadal konieczne, choć ich eksploatacja prowadzona jest w zmieniających się uwarunkowaniach prawnych i ekonomicznych. To główny temat pierwszej sesji 32. Konferencji Eksploatacji i rekultywacji składowisk odpadów.

O bezpieczeństwie na składowiskach

O bezpieczeństwie na składowiskach

16.06.2021
0

Zakończyła się konferencja "Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów". W Olsztynie kilkunastu wykładów wysłuchało ponad 60 uczestników. W drugim dniu rozmawiano m.in. na temat bezpieczeństwa pożarowego na składowiskach oraz przeciwdziałaniu patologiom w branży.

Składowiska odpadów nadal będą potrzebne

Składowiska odpadów nadal będą potrzebne

15.06.2021
1

Mimo ograniczenia roli składowisk odpadów w Unii Europejskiej, to są one i nadal będą istotną częścią systemu gospodarowania odpadami – podkreślają eksperci konferencji "Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów", która rozpoczęła się we wtorek w Olsztynie.

Składowiska odpadów to nadal ogromny problem. Nie tylko w Polsce

Składowiska odpadów to nadal ogromny problem. Nie tylko w Polsce

08.06.2021
0

Polska nadal składuje ponad 40% swoich odpadów. Do 2035 r. ten wskaźnik musi zmaleć do zaledwie 10%. Inne kraje Unii Europejskiej teoretycznie radzą sobie lepiej z ograniczaniem składowania, ale – biorąc pod uwagę dane na temat eksportu odpadów z tworzyw sztucznych i termicznego przekształcania odpadów – osiągnięcia państw UE nie wyglądają już tak imponująco.

Plaga dzikich wysypisk. Dane z Mazowsza zaskakują

Plaga dzikich wysypisk. Dane z Mazowsza zaskakują

06.03.2020
1

Tylko w województwie mazowieckim w 2018 r. zlokalizowano ponad 1000 dzikich wysypisk śmieci. Autorzy raportu, który opisuje tę plagę twierdzą, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest zamykanie legalnych składowisk odpadów.

Składowiska odpadów pod coraz większą kontrolą

Składowiska odpadów pod coraz większą kontrolą

03.03.2020
1

Składowanie odpadów, mimo że znajduje się najniżej w hierarchii, pozostaje najczęstszym sposobem postępowania z odpadami w naszym kraju. Tym samym składowiska pozostają jednym z najważniejszych elementów systemu gospodarki odpadami. Z jakimi problemami borykają się ich właściciele i użytkownicy?

NIK o zamykaniu składowisk odpadów

NIK o zamykaniu składowisk odpadów

10.09.2015
1

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport, z którego wynika, że kilkadziesiąt składowisk niespełniających unijnych dyrektyw nadal nie zostało w pełni zamkniętych, a na części z nich funkcjonują dzikie wysypiska.

css.php
Copyright © 2024