1 / 13

Zakończyła się konferencja “Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów”. W Olsztynie kilkunastu wykładów wysłuchało ponad 60 uczestników. W drugim dniu rozmawiano m.in. na temat bezpieczeństwa pożarowego na składowiskach oraz przeciwdziałaniu patologiom w branży.

Biegły sądowy i brygadier straży pożarnej w stanie spoczynku Aleksander Demczuk mówił o zagrożeniach pożarowych. Zdaniem prelegenta wiele składowisk w kraju ma poważne zasady z zachowaniem bezpieczeństwa pożarowego.

– A wystarczy stosować się do przepisów, które są precyzyjne i niezmienne od lat. Składowisko musi być podzielone na strefy pożarowe. Konieczne jest prawidłowe oddzielenie przeciwpożarowe między frakcjami.  Podręczny sprzęt gaśniczy musi być odpowiedni do ilości odpadów i, co ważne, musi być do niego dostęp i musi byś on sprawny – mówił Aleksander Demczuk.

– Nie możemy zapominać o przejezdnych drogach pożarowych i zaopatrzeniu wodnym dla  zewnętrznego gaszenia pożaru – dodał. Jak zaznaczył, konieczne jest prawidłowe i rzeczywiste przeszkolenie pracowników.

Dr inż. Piotr Manczarski Politechniki Warszawskiej zwrócił uwagę na kwestię konieczności 65% recyklingu odpadów od 2035 roku.

– Cel wydaje się być bardzo trudny do osiągnięcia. Recykling 65% odpadów wydaje się mrzonką. Dane Eurostatu pokazują, że nie tylko nowe kraje Unii będą miały problemy z wykonaniem tych założeń. To nie będzie problem Polski, ale problem ogólny Europy – stwierdził dr Manczarski.

Zdaniem naukowca przeszkodą w osiągnięciu ww. limitów jest kwestia braku zdolności przerobowych. Przeszkodą będzie też kwestia termicznego przekształcania frakcji i brak finansowania publicznego dla budowy nowych spalarni. Dr Manczarski przewiduje, że Unia Europejska zweryfikuje limity w momencie, kiedy większość państw nie będzie w stanie ich wypełnić – Unia nie nałoży kar. Nastąpi tylko intensyfikacja inwestycji – prognozuje Piotr Manczarski.

O przeciwdziałaniu patologii na wysypiskach mówiła Ewa Gondek z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie. Z kolei Nicolas Marino Proietti z Islandii omówił digitalizację składowisk. Dr hab. Inz Józef Ciuła z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu zwrócił uwagę na kwestie zanieczyszczeń wód podziemnych w rejonie czynnego składowiska.

Czytaj więcej

Skomentuj