Ministerstwo Klimatu zmieniło zdanie w sprawie możliwości wykorzystywania kompostu np. do rekultywacji składowisk odpadów komunalnych.

Ministerstwo Klimatu kontynuuje prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie składowisk odpadów. W trakcje prac legislacyjnych pojawił się pomysł na zmianę przepisów, która zabraniałaby kompostu nienadającego się do wykorzystania m.in. do rekultywacji składowisk.

Zdaniem przedstawicieli instalacji i samorządowców mogłoby to znacząco wpłynąć na podwyższenie kosztów, bo za każdą tonę tego kompostu należałoby wnieść opłatę marszałkowską, czyli 270 zł za tonę.

Szacunki niektórych instalacji mówiły, że jeśli przepis wszedłby w życie, koszty funkcjonowania – które i tak ponieśliby mieszkańcy – mogłyby wzrosnąć nawet o 1/3.

5 marca Ministerstwo Klimatu poinformowało, że “w zakresie zapisu dotyczącego odpadu o kodzie 19 05 03 – tj. kompostu nienadającego się do wykorzystania powstającego z odpadów zielonych i innych bioodpadów odstąpiono od proponowanej zmiany. Przepis pozostanie więc w dotychczasowym brzmieniu, zatem odpad ten będzie można wykorzystywać, np. do rekultywacji składowisk” – czytamy w odpowiedzi pytanie o losy rozporządzenia.

Składowiska odpadów pod coraz większą kontrolą

Czytaj więcej

3 Komentarze

  1. A więc nadal maź mieszana z frakcją podsitową kierowana będzie na składowiska, co stoi w sprzeczności z polityką UE, nakierowaną na odstąpienie od składowania odpadów.

  2. Czyli po recyklingu! Zamiast robić kompost do nawożenia pól, będzie odpad trafiający na wysypisko ”niby do jego rekultywacji”. Absurd/bzdura/działanie pozorowane. To koniec recyklingu odpadów zielonych, bo Po Co?

Skomentuj