Kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki wodno – ściekowej Aglomeracji Mońki, to największa inwestycja od czasu powstania miasta. 2 września odbyło się przekazanie terenu budowy wyłonionemu w drodze przetargu wykonawcy.

Dokumentację projektową opracowano w 2007 r., wniosek o dofinansowanie złożono w roku 2008 – podpisano go w czerwcu roku 2009. Zakończenie całego przedsięwzięcia planowane jest na październik 2010 r.

Przedmiotem projektu jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ulicach miasta Mońki oraz remont urządzeń Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Puchalskiego.

Projekt podzielono na 3 zadania. Pierwsze obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na Osiedlu "Reja" w ulicach: Dolna, Kołłątaja, Kolejowa, Konarskiego, Miłosza, Modrzewskiego, Prusa, Słowackiego, Staszica, Twardowskiego, Wyspiańskiego, Zdrojowa, dz. Nr 1632/1.

Drugie zadanie to budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na Osiedlu Zachód w ulicach: Ełcka, Św. Kazimierza, Kilińskiego, Kolbego, Kościelna, Kwiatowa, Małynicza, Nowokościelna, Ogrodowa, Rataja, Skarbowa, Sportowa, Szkolna, Wiejska, Witosa, Wyszyńskiego (z łącznikiem).

Zadanie trzecie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na w pozostałych ulicach: Białostocka, Batalionów Chłopskich, Dworcowa, Konopnickiej, Magazynowa, Mickiewicza, Niepodległości Wojska Polskiego, Szlachecka, Wyzwolenia, Zielona.

Całkowity koszt inwestycji wynosi: 19 254 258,42 zł. Dofinansowanie z UE – 11 479 869,76 zł.

źródło: monki.um.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj