Decyzje praktycznie zapadły i przystępujemy do ich realizacji – oświadczył w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki, pytany w Gdańsku na konferencji prasowej o port instalacyjny na potrzeby budowy morskich farm wiatrowych.

– Oczywiście, jest to proces kilkuletni, także związany z ogromnymi nakładami kapitałowymi – zastrzegł premier. Dodał, że „chcemy to robić wraz z partnerami i uczyć się od tych, którzy już od dziesiątek lat robią tego typu inwestycje.”

Zgodnie z projektowaną uchwałą, Rada Ministrów ma w niej uznać morski Port Gdynia, ze względu na jego położenie i warunki techniczne, jako optymalne miejsce lokalizacji terminalu instalacyjnego.

Według odpowiedniego wpisu w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, koszt realizacji terminala pokryty zostanie przy udziale środków europejskiego Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) do 437 mln euro lub innych środków publicznych, oraz środków własnych podmiotu realizującego budowę terminalu.

W wykazie sprecyzowano, że uchwałę tę planowano podjąć do końca drugiego kwartału 2021 r.

– Jestem przekonany, że za pięć lat, a w kolejnym interwale czasowym za dziesięć lat, duże inwestycje offshore wesprą polski system elektroenergetyczny – zadeklarował dodatkowo premier Morawiecki.

Odpowiadając na pytanie o rozwój żeglugi śródlądowej i projektów offshore, premier powiedział że “to jedne z priorytetów Marek Gróbarczyka, wiceministra infrastruktury”.

– Nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak mocno na przeszkodzie inwestycji w żeglugę śródlądową staną różne uwarunkowania ekologiczne, takie jakich Niemcy, Francja czy Austria nie musiały spełniać, kiedy budowały swoje inwestycje – powiedział premier. Jego zdaniem inwestycjom z sektora żeglugi śródlądowej towarzyszy bardzo trudny dialog z partnerami zagranicznymi, np. z Niemcami, jak to ma miejsce w przypadku działań zmierzających do udrożnienia granicznej rzeki Odry.

Morawiecki powiedział, że “środki na te inwestycje znajdą się”, gdyż pochodzą z uszczelnionego systemu finansowego i szybkiego rozwoju gospodarczego kraju. Natomiast procesy związane z inwestycjami w offshore są zdaniem premiera skomplikowane.

– Jestem przekonany, że jesteśmy u progu realizacji tego projektu, z budową portu offshore’owego w Trójmieście. Te decyzje praktycznie już zapadły, przystępujemy do ich realizacji – powiedział szef rządu.

Czytaj więcej

Skomentuj