Ministerstwo Rozwoju i Technologii skierowało do konsultacji zieloną księgę certyfikacji zamówień publicznych, która jest jednym z elementów Polityki zakupowej państwa – poinformował podczas wtorkowej konferencji prasowej wiceminister rozwoju i technologii Mariusz Golecki.

“Skierowaliśmy do konsultacji, które mają trwać 30 dni, tak zwaną Zieloną księgę certyfikacji” – powiedział wiceminister.

Będą certyfikaty dla wykonawców w ramach zamówień publicznych

“Prace nad wprowadzeniem do krajowego systemu zamówień publicznych certyfikacji wykonawców to jedno z pierwszych działań podjętych w celu wdrażania Polityki zakupowej państwa” – dodał.

Z informacji przekazanych przez resort wynika, że zielona księga stanowi wynik wewnętrznych analiz MRiT oraz prac powołanego przez ministra rozwoju i technologii zespołu do spraw certyfikacji wykonawców w zamówieniach publicznych oraz polityki zakupowej państwa.

W zielonej księdze poddano pod dyskusję zagadnienia związane m.in. z zakresem certyfikacji, podmiotami certyfikującymi, sposobem wszczęcia procedury, odmową wydania certyfikatu, certyfikacją w zakresie zdolności i zasobów wykonawców, okresem ważności certyfikatu.

Co da certyfikacja?

Dzięki wprowadzeniu mechanizmu certyfikacji do prawa zamówień publicznych wykonawca będzie miał możliwość uzyskania certyfikatu, który będzie służył do weryfikacji jego zasobów i zdolności. Wykonawca będzie posługiwał się certyfikatem na potrzeby wielu różnych postępowań, bez potrzeby gromadzenia i składania wielu dokumentów w każdym przetargu oddzielnie.

Korzyściami dla wykonawców wynikającymi z certyfikacji ma być m.in. ograniczanie czasu niezbędnego na przygotowanie oferty, obniżenie kosztów udziału w postępowaniu, transparentność procesu weryfikacji wykonawcy, wstępne potwierdzenie sytuacji wykonawców.

Z kolei korzyściami dla zamawiających ma być przyśpieszenie procesu weryfikacji sytuacji wykonawcy, możliwość polegania na ustaleniach jednostki certyfikującej, mniejsze ryzyko związane z nieprawidłową weryfikacją sytuacji wykonawców i mniej odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej.

Certyfikacja będzie obejmować wszystkich ale będzie dobrowolna

Jak poinformował resort rozwoju, certyfikacja będzie obejmować wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych, ale będzie dobrowolna dla wykonawców. Wykonawca nieposiadający certyfikatu będzie mógł wykazać swoją sytuację w “tradycyjny” sposób.

Rada Ministrów przyjęła 11 stycznia w ws. przyjęcia Polityki zakupowej państwa. Określa ona najważniejsze działania rządu dotyczące zamówień publicznych. Mają się one stać narzędziem wspierającym rozwój gospodarczy, w tym przede wszystkim potencjał sektora małych i średnich przedsiębiorstw.(PAP)

Czytaj więcej

Skomentuj