Reklama

envicon 2023 ad1a

Tag: Pzp

Łącznie artykułów: 19.

In house w tęczowej krainie jednorożców

In house w tęczowej krainie jednorożców

Trwałym komponentem dyskusji na temat zamówień in house jest wątek zarzucanej szkodliwości zamówień wewnętrznych dla rynku. Chodzi o nadużywanie przez podmioty publiczne (jako organizatorów lokalnych rynków) pozycji dominującej oraz podobne argumenty, dotyczące antykonkurencyjnego wymiaru wskazanego rodzaju zamówień.

Jak ratować inwestycje przed inflacją?

Jak ratować inwestycje przed inflacją?

16.01.2023
0

Szkodzi to zamawiającym – szkodzi też wykonawcom: wiele komunalnych projektów infrastrukturalnych stoi pod znakiem zapytania. Powodem inflacja. Prawo zamówień publicznych przewiduje jednak rozwiązania umożliwiające przełamanie przynajmniej części związanych z nią problemów.

Waloryzacja kontraktów na roboty wod-kan

Waloryzacja kontraktów na roboty wod-kan

Przedsiębiorcy będący wykonawcami zamówień publicznych stanęli w ostatnich miesiącach przed problemem nagłego wzrostu cen materiałów i surowców oraz kosztów robocizny. Pandemia COVID-19, konflikt zbrojny w Ukrainie, galopująca inflacja – rynkowe konsekwencje tych zdarzeń stały się coraz bardziej problematyczne, jeżeli chodzi o realizację zawartych kontraktów.

Niska cena ofertowa a waloryzacja wynagrodzenia

Niska cena ofertowa a waloryzacja wynagrodzenia

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej w sierpniu 2022 r. opublikowała rekomendacje dotyczące zmian umów z uwagi na nadzwyczajny wzrost cen. Dokument ten, wespół z wytycznymi prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, niewątpliwie będzie wpływał na proces analizy dopuszczalności i zasadności modyfikacji wynagrodzenia wykonawcy kontraktu publicznego.

FPP: Spółki komunalne muszą stosować zamówienia publiczne

FPP: Spółki komunalne muszą stosować zamówienia publiczne

06.09.2022
0

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) wskazuje, że należy w pełni poprzeć stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych wobec postulatu Związku Miast Polskich w sprawie zwolnienia spółek komunalnych z obowiązku stosowania prawa zamówień publicznych, gdy prowadzą działalność komercyjną.

MRiT pomoże przedsiębiorcom waloryzować kontrakty w zamówieniach publicznych. Czy będzie kolejna specustawa i nowelizacja PZP?

MRiT pomoże przedsiębiorcom waloryzować kontrakty w zamówieniach publicznych. Czy będzie kolejna specustawa i nowelizacja PZP?

28.06.2022
0

Opracowywane w resorcie rozwoju i technologii rozwiązania to efekt szerokich konsultacji, jakie MRiT prowadziło z przedstawicielami organizacji przedsiębiorców, zamawiającymi i ekspertami. Pomogą one m.in. podnieść limity waloryzacyjne przyjęte w zawartych już umowach oraz wprowadzić klauzule waloryzacyjne do umów nieobjętych wcześniej obowiązkiem ich wprowadzenia.

Strefa czystego transportu a realizacja usług komunalnych

Strefa czystego transportu a realizacja usług komunalnych

03.03.2022
0

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, daje gminom możliwość utworzenia stref czystego transportu. Pomimo, że uprawnienie takie przysługuje samorządom już od kilku lat, to zasadne jest powrócenie do wskazanej tematyki, albowiem przepisy uległy zmianie, umożliwiając szerszemu gronu gmin rozważenie zasadności ustanowienia takich stref. 

Weryfikacja przez oświadczenie

Weryfikacja przez oświadczenie

Oświadczenie z artykułu 117 ust. 4 Prawa zamówień publicznych ma na celu weryfikację konsorcjów i spółek cywilnych w zakresie realności dysponowania uprawnieniami lub wymaganymi zasobami w postaci wykształcenia, kwalifikacji bądź doświadczenia przez podmioty, które faktycznie będą wykonywać zamówienie.

Zielone zamówienia publiczne. Jak prawidłowo opracować dokumenty?

Zielone zamówienia publiczne. Jak prawidłowo opracować dokumenty?

09.02.2022
0

Jakie możliwości przynosi uwzględnianie polityki zielonych zamówień publicznych w procesach zakupowych? Jak kreować rozwiązania zakupowe zgodnie z zasadą efektywności? Jak opracowywać dokumenty zamówienia z uwzględnieniem polityki zielonych zamówień publicznych? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań będzie można poznać podczas spotkania on-line już 25 lutego.

Klauzule abuzywne w orzeczeniach KIO

Klauzule abuzywne w orzeczeniach KIO

Jednym z sztandarowych rozwiązań Ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych było wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych, tj. takich, które nie mogą być zastrzegane przez zamawiających w umowach o zamówienie publiczne. W temacie abuzywności KIO wypowiedziała się w 2021 r. kilkukrotnie. 

Nowe prawo, stare stanowisko

Nowe prawo, stare stanowisko

W jakich przypadkach wady w zamówieniu są podstawą unieważnienia postępowania? Krajowa Izba Odwoławcza ma niezmienne stanowisko w świetle zmienionych przepisów. Analizując wyrok KIO z 7 września 2021 r. (sygn. akt KIO 2194/21), można odnieść wrażenie, że powiedzenie „dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie” ewoluowało i już nawet poszukiwanie przysłowiowego paragrafu nie jest konieczne.

Rośnie popularność zamówień in-house

Rośnie popularność zamówień in-house

Gminy coraz śmielej zlecają usługi z zakresu gospodarki odpadami własnym spółkom komunalnym w trybie z wolnej ręki, w ramach tzw. zamówienia in-house. Praktyka pokazuje, że takie zamówienia najczęściej są udzielane spółkom z branży wod-kan. Warto przyjrzeć się tej kategorii zamówień, zwłaszcza w kontekście wejścia w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia in-house z zakresu gospodarki odpadami od lat wywołują kontrowersje.

Certyfikaty dla wykonawców mają ułatwić zamówienia publiczne

Certyfikaty dla wykonawców mają ułatwić zamówienia publiczne

14.07.2021
0

Certyfikacja ma skrócić czas postępowań dotyczących zamówień publicznych, ułatwić firmom MŚP udział w nich oraz zapewnić „standaryzację wymagań” dla wykonawców – powiedział PAP wiceminister rozwoju, pracy i technologii Marek Niedużak. Dodał, że korzyści powinni odczuć zamawiający i wykonawcy.

css.php
Copyright © 2023