Poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE) rozwinęliśmy w kraju energetykę prosumencką – mówił w środę podczas targów ENEX wiceminister klimatu Piotr Dziadzio. Dodał, że w transformacji energetycznej kluczowe jest mądre zarządzenie zasobami i środowiskiem.

W środę w Kielcach rozpoczęły się targi odnawialnych źródeł energii ENEX. Udział w wydarzeniu bierze ponad 200 firm z 13 krajów, które prezentują najnowsze rozwiązania w zakresie magazynowania i pozyskiwania energii z OZE.

Transformacja energetyczna

„Transformacja energetyczna to wyzwanie, aby efektywnie, mądrze zarządzać zasobami naszego kraju, ale też, by w sposób zrównoważony zarządzać środowiskiem” – powiedział w środę w Kielcach podsekretarz stanu w ministerstwie klimatu i środowiska, główny geolog kraju i pełnomocnik rządu ds. polityki surowcowej państwa Piotr Dziadzio.

„Poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii rozwinęliśmy energetykę prosumencką, na dziś jest to około 1,2 mln prosumentów. W ciągu ostatnich siedmiu lat w Polsce powstały instalacje OZE, generujące moc na poziomie 22 gigawatów. Spodziewamy się, że do 2025 roku możemy osiągnąć moc na poziomie 28 gigawatów. Spodziewamy się również i to próbujemy uwzględnić w polityce energetycznej, że do 2050 roku tej zainstalowanej mocy w energetyce odnawialnej może być nawet 50 gigawatów” – dodał wiceminister klimatu.

Rząd wspiera OZE

Podkreślał, że programy związane z odnawialnymi źródłami energii będą nadal wspierane przez rząd. „Jeśli chodzi program Mój Prąd to dotychczas są to inwestycje na poziomie 1,9 mld zł. Na Czyste Powietrze i zadania proekologiczne z tym związane przeznaczyliśmy 4,6 mld zł. Natomiast alokacja środków na ten program jest znacznie większa i do 2028 roku zaplanowano na ten cel 100 mld zł” – dodał.

Targi Enex

W Targach Kielce swoje usługi i produkty prezentuje 245 firm oferujących najnowsze energooszczędne i ekologiczne technologie z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Podczas targów Enex po raz pierwszy w Polsce, brytyjskie przedsiębiorstwo Rolls-Royce SMR zaprezentuje technologię budowy małych elektrowni produkujących wodór. Wdrażanie tej technologii będzie możliwe dzięki współpracy ze Świętokrzyską Grupą Przemysłową INDUSTRIA. Poza tym uczestnicy będą mogli wziąć udział w licznych konferencjach oraz poznać ofertę najnowszych samochodów elektrycznych i wodorowych.

Jednocześnie w kieleckim ośrodku wystawienniczym rozpoczęły się Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH. To spotkanie przedsiębiorstw branży komunalnej poświęcone zagadnieniom związanym z racjonalnym gospodarowaniem odpadami oraz szeroko pojętą ochroną środowiska i klimatu.

Czytaj więcej

Skomentuj