Jak ratować inwestycje przed inflacją?

Jak ratować inwestycje przed inflacją?
Bartłomiej Leśniewski
16.01.2023, o godz. 8:38
czas czytania: około 2 minut
0

Szkodzi to zamawiającym – szkodzi też wykonawcom: wiele komunalnych projektów infrastrukturalnych stoi pod znakiem zapytania. Powodem inflacja. Prawo zamówień publicznych przewiduje jednak rozwiązania umożliwiające przełamanie przynajmniej części związanych z nią problemów.

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

Reklama

AD1B_ARBENA1_01.03.24-01.04.24

Powody do obaw mają zarówno zamawiający, jak i wykonawcy. Ci pierwsi – bo coraz częściej oferta z najniższą ceną istotnie przekracza kwotę, jaką pierwotnie zamierzali przeznaczyć na realizację zamówienia. Z kolei wykonawcy stoją przed dylematem, czy podpisać umowę z wynagrodzeniem, które kalkulowane jest w dzisiejszych warunkach gospodarczych, a którego wypłata nastąpi w nowych, jeszcze nieznanych realiach.

Szkodliwy pat

Z drugiej strony – zastój inwestycyjny to jeszcze większa szkoda zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców. Dla tych pierwszych brak inwestycji skutkować będzie nie tylko zatrzymaniem procesu rozbudowy infrastruktury, ale wręcz degradacją już funkcjonujących obiektów, często wymagających remontu. Dla wykonawców z kolei brak zamówień to po prostu brak zysków.

– Konieczne inwestycje w dobie inflacji pozostaną trudne do zrealizowania bez zastosowania instrumentów podziału ryzyka między zamawiającego i wykonawców – mówi Konrad Różowicz, prawnik, ekspert Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners.


Zobacz też:

Kontrakty publiczne odporne na inflację. Racjonalizacja umów w sprawie zamówienia publicznego w dobie dynamicznych zmian rynkowych [szkolenie on-line]


 

Podkreśla, że powszechnie obowiązujące przepisy, normujące materię kontraktowania przez podmioty publiczne, zawierają rozwiązania, które mają sprzyjać menedżerskiemu podejściu do zamówień publicznych. Zarządcze podejście do wskazanej materii było jednym z flagowych haseł generacji przepisów zamówieniowych uchwalonych w 2019 r. Wprowadzeniu zasady efektywności zamówień publicznych towarzyszyło m.in. zobowiązanie zamawiających do sporządzania analiz potrzeb i wymagań, raportów z realizacji zamówień. – Skierowane większej uwagi na materię umów o zamówienia publiczne skutkowało m.in. zobligowaniem zamawiających do formułowania tzw. dużych klauzul waloryzacyjnych, określenia w umowach maksymalnej wysokości kar umownych czy zakazania korzystania z tzw. klauzul abuzywnych – zauważa Konrad Różowicz.

Szkolenie

Na pytanie w jaki sposób kształtować dokumenty zamówienia, w szczególności opis przedmiotu zamówienia oraz warunki kontraktowe, aby racjonalnie rozłożyć ryzyka kontraktowe i chronić interes publiczny, zamawiającego oraz wykonawcy – odpowiedzieć ma szkolenie „Kontrakty publiczne odporne na inflację”.

Zdobyta podczas webinarium wiedza pomoże w zoptymalizowaniu treści dokumentów zamówienia, kształtowaniu dokumentów zamówienia w sposób bezpieczny a przy tym racjonalny ekonomicznie oraz doborze i formułowaniu klauzul waloryzacyjnych w kontraktach. A także: w identyfikacji i oszacowaniu poziomu ryzyk kontraktowych oraz możliwości kwestionowania postanowień dokumentów zamówienia na drodze odwoławczej.

Podejście menedżerskie do kontraktów publicznych daje szansę na zminimalizowanie negatywnego wpływu dynamicznej sytuacji społeczno-gospodarczej na realizację przyjętych zamierzeń kontraktowych. Klauzule waloryzacyjne mogą mieć charakter dwuwektorowy – stanowić podstawę zarówno do zwiększenia, jak i do obniżenia wynagrodzenia.

Szkolenie odbędzie już 31 stycznia lipca, zaczynamy o godzinie 10.00. Szczegóły na stronie: inflacja.abrys.pl

 

 

Udostępnij ten artykuł:

Komentarze (0)

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która to zrobi.

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do Aktualności
css.php
Copyright © 2024