Reklama

ad1A Powermeetings 27.02-02.03.2024

Tag: zamówienia publiczne

Łącznie artykułów: 21.

TSUE o modyfikacji umów o zamówienia publiczne

TSUE o modyfikacji umów o zamówienia publiczne

Unia Europejska próbuje uzyskać przewagę konkurencyjną na globalnym rynku dzięki standaryzacji w dziedzinie nie tylko produkcji i wymogów jakościowych, ale również prawa. Dotyczy to także Prawa zamówień publicznych.  Regulacje art. 454 i 455 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: P.z.p.)1, dotyczące modyfikacji umów o zamówienia publiczne, stanowią wynik transpozycji do krajowego porządku prawnego artykułu 72 dyrektywy 2014/24/UE, który kodyfikuje uprzedni dorobek orzeczniczy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W nawiązaniu do tej regulacji prawa unijnego TSUE w wyroku z 7 grudnia 2023 r. (sygn. akt C-441/22, C-443/22) odniósł się do dwóch ważnych kwestii. Pierwszą z nich jest materia faktycznego zmodyfikowania umowy bez pisemnego jej aneksowania. Drugą – fakt, że Trybunał wyraził swoje stanowisko względem sposobu interpretacji „niemożliwych do przewidzenia okoliczności”, na którym to pojęciu opiera się konstrukcja art. 455 ust. 1 pkt 4 P.z.p.

Zamówieniowe oblicze systemu kaucyjnego

Zamówieniowe oblicze systemu kaucyjnego

System kaucyjny, przynajmniej w warstwie regulacyjnej, przybrał realne kształty. Światło dzienne ujrzała Ustawa z 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2023 r. poz. 1852, dalej: „ustawa kaucyjna”). 

Prokuratoria Generalna o karach umownych

Prokuratoria Generalna o karach umownych

Pod koniec września br. Prokuratoria Generalna Rzeczpospolitej Polskiej (PG RP) opracowała dla podmiotów reprezentujących szeroko pojętą sferę finansów publicznych, a więc również jednostek samorządowych, wytyczne dotyczące stosowania kar umownych. 

Obowiązek zapłaty rekompensaty

Obowiązek zapłaty rekompensaty

Materia zamówień in house wielokrotnie powiązana jest z problematyką dotyczącą usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, w tym z rozliczeniami finansowymi w formule rekompensat. Mając na uwadze wielokrotnie występujące w tym obszarze problemy i wątpliwości, warto odnotować okoliczność wydania przez rzecznika generalnego TSUE opinii z 5 października 2023 r. (C-390/22), która odnosi się do materii obowiązku zapłaty rekompensaty za realizację świadczeń. 

Lepienie prawnego Frankensteina

Lepienie prawnego Frankensteina

W toku toczących się prac konsultacyjnych prowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, dotyczących zasadności wprowadzenia zmian w zakresie funkcjonującej od 2021 r. Ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego zgłosił potrzebę wprowadzenia zmian w obszarze sposobu uregulowania materii zamówień in house. 

In-house, tak czy nie? Ring wolny, zapraszamy do Zakopanego

In-house, tak czy nie? Ring wolny, zapraszamy do Zakopanego

22.08.2023
0

Nie ma sporu, który w ostatnich miesiącach mocniej rozgrzewałby emocje branży odpadowej niż spór o stosowanie in-house. Zainteresowanych tematem zaprosiliśmy do debaty w formule „ring” do Zakopanego. Zaproszenie przyjęto – walka na argumenty odbędzie się 5 września, prawie w samo południe, o 12.05.

Drugie podejście do przebudowy krakowskiego torowiska

Drugie podejście do przebudowy krakowskiego torowiska

Krakowski samorząd miejski wyłonił wykonawcę przebudowy torowiska tramwajowego na ul. Zwierzynieckiej i Kościuszki. To już drugie podejście do tematu, bo kilka lat temu miasto wybrało firmę projektową, której nie udało się wykonać projektu z uwagi na problemy finansowe, skutkujące bankructwem.

Jak ratować inwestycje przed inflacją?

Jak ratować inwestycje przed inflacją?

16.01.2023
0

Szkodzi to zamawiającym – szkodzi też wykonawcom: wiele komunalnych projektów infrastrukturalnych stoi pod znakiem zapytania. Powodem inflacja. Prawo zamówień publicznych przewiduje jednak rozwiązania umożliwiające przełamanie przynajmniej części związanych z nią problemów.

FPP: Spółki komunalne muszą stosować zamówienia publiczne

FPP: Spółki komunalne muszą stosować zamówienia publiczne

06.09.2022
0

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) wskazuje, że należy w pełni poprzeć stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych wobec postulatu Związku Miast Polskich w sprawie zwolnienia spółek komunalnych z obowiązku stosowania prawa zamówień publicznych, gdy prowadzą działalność komercyjną.

Ekwilibrystyka obliczenia 90%

Ekwilibrystyka obliczenia 90%

„Ponad 90% działalności” firmy kontrolowanej mają stanowić zlecenia podmiotu kontrolującego – brzmi w uproszczeniu przepis warunkujący udzielanie zamówień in house. Wystarczy więc obliczyć te „90% działalności” – i gotowe. Proste? Jak się okazuje, wcale nie tak proste, jak wydawałoby się na pierwszy rzut oka.

Konstytuujący charakter ofertowego zadeklarowania instalacji

Konstytuujący charakter ofertowego zadeklarowania instalacji

W zależności od zakresu zamówienia na usługi odpadowe albo zamawiający w dokumentach zamówienia (zamówienie na odbiór odpadów), albo wykonawca w ofercie (zamówienie na odbiór i zagospodarowanie odpadów) zobowiązani są do wskazania instalacji, w szczególności instalacji komunalnej, do której lub których podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będzie je przekazywać (art. 6d ust. 4 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Zielone zamówienia publiczne. Jak prawidłowo opracować dokumenty?

Zielone zamówienia publiczne. Jak prawidłowo opracować dokumenty?

09.02.2022
0

Jakie możliwości przynosi uwzględnianie polityki zielonych zamówień publicznych w procesach zakupowych? Jak kreować rozwiązania zakupowe zgodnie z zasadą efektywności? Jak opracowywać dokumenty zamówienia z uwzględnieniem polityki zielonych zamówień publicznych? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań będzie można poznać podczas spotkania on-line już 25 lutego.

Odwołanie od kar umownych

Odwołanie od kar umownych

Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej jest istotnym punktem odniesienia do praktyki stosowania Prawa zamówień publicznych. Kwietniowy wyrok KIO precyzuje zasady odwoływania się od kar umownych.

Certyfikaty dla wykonawców mają ułatwić zamówienia publiczne

Certyfikaty dla wykonawców mają ułatwić zamówienia publiczne

14.07.2021
0

Certyfikacja ma skrócić czas postępowań dotyczących zamówień publicznych, ułatwić firmom MŚP udział w nich oraz zapewnić „standaryzację wymagań” dla wykonawców – powiedział PAP wiceminister rozwoju, pracy i technologii Marek Niedużak. Dodał, że korzyści powinni odczuć zamawiający i wykonawcy.

css.php
Copyright © 2024