Reklama

envicon 2023 ad1a

Certyfikaty dla wykonawców mają ułatwić zamówienia publiczne

Certyfikaty dla wykonawców mają ułatwić zamówienia publiczne
PAP
14.07.2021, o godz. 9:21
czas czytania: około 4 minut
0

Certyfikacja ma skrócić czas postępowań dotyczących zamówień publicznych, ułatwić firmom MŚP udział w nich oraz zapewnić „standaryzację wymagań” dla wykonawców – powiedział PAP wiceminister rozwoju, pracy i technologii Marek Niedużak. Dodał, że korzyści powinni odczuć zamawiający i wykonawcy.

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

Reklama

AD1B_ARBENA1_31.08.23-02.03.24

Rozwiązanie w postaci mechanizmu certyfikacji wykonawców zostało uwzględnione w Polskim Ładzie, „jako sprzyjające wykonawcom działającym na krajowym rynku zamówień publicznych”. W IV kwartale tego roku mają się odbyć konsultacje publiczne przygotowanej w resorcie rozwoju koncepcji.

Jak wyjaśnił wiceszef MRPiT, certyfikacja ma na celu skrócenie czasu trwania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, ułatwienie udziału w zamówieniach wykonawcom, szczególnie tym z sektora MŚP oraz „standaryzację wymagań” stawianych wykonawcom. – Dlatego też certyfikacja powinna przynieść korzyści zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom – zaznaczył Niedużak.

Wskazał, że istotę mechanizmu certyfikacji będzie stanowiło stworzenie przedsiębiorcom możliwości uzyskania certyfikatów, którymi będą mogli posługiwać się na potrzeby różnych postępowań przetargowych. – Jeżeli wykonawca skorzysta z certyfikacji, to zamiast wielokrotnego gromadzenia i składania licznych dokumentów na potrzeby poszczególnych postępowań, np. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub ZUS, zrobi to raz na cały okres ważności certyfikatu – powiedział.

Zdaniem Niedużaka mechanizm certyfikacji, który „sprzyja otwarciu rynku zamówień publicznych na MŚP, przyczyni się do wsparcia polskiej gospodarki”. Wynika to z tego, że – jak powiedział – zdecydowana większość MŚP to przedsiębiorcy krajowi działający lokalnie lub regionalnie.

Według resortu rozwoju, pracy i technologii certyfikację będą przeprowadzały „podmioty wyspecjalizowane i niezależne”, które zweryfikują na podstawie złożonych dokumentów „sytuację wykonawcy pod kątem podlegania wykluczeniu z postępowania oraz spełniania przez niego określonych wymagań”. Gdy wykonawca będzie spełniał wymagania, otrzyma stosowny certyfikat, który następnie będzie mógł przedkładać zamawiającym na potrzeby wielu różnych postępowań – zaznaczyło MRPiT.

Certyfikacja nie będzie obowiązkowa. – Posłużenie się certyfikatem będzie leżało w sferze swobodnej decyzji konkretnego wykonawcy – wyjaśnił Niedużak. Dodał, że wykonawcy nieposiadający certyfikatu będą mogli wykazać „brak podstaw wykluczenia z postępowania lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu w +tradycyjny+ sposób”. Jak stwierdził oznacza to, że istota rozwiązania w postaci certyfikacji wykonawców będzie polegała na „wprowadzeniu dodatkowych możliwości, a nie na zastąpieniu dotychczasowych nowymi”.

Wiceminister zwrócił uwagę, że proces weryfikacji czy wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania lub czy spełnia warunki udziału w przetargu, będzie ograniczał się jedynie do krótkiej weryfikacji certyfikatu. – Obecnie weryfikacja wykonawców jest bardzo czasochłonną częścią postępowania – zauważył.

Według MRPiT certyfikacja wprowadzi też większą pewność weryfikacji wykonawców, gdyż będzie dokonywana przez wyspecjalizowany podmiot. Ma się także przyczynić do zwiększenia obiektywności i transparentności procesu weryfikacji. Jak zapewnił resort, ma też wpłynąć na ograniczenie zarzutów zaniżania lub zawyżania „progu wejścia” udziału w postępowaniu.

– Certyfikacja ograniczy formalizm postępowań, dzięki czemu wykonawcy szybciej i łatwiej ocenią czy będą mogli ubiegać się o dane zamówienie oraz skupić się na warstwie merytorycznej ofert –  wskazał wiceminister Niedużak. Dodał, że w ten sposób wykonawcy nie będą musieli każdorazowo gromadzić i składać stosu różnych dokumentów oraz ponosić związanych z tym kosztów.

W ministerstwie rozwoju, pracy i technologii trwają prace, których celem ma być wypracowanie koncepcji mechanizmu certyfikacji wykonawców. W tym celu wicepremier Jarosław Gowin powołał zespół ds. certyfikacji wykonawców w zamówieniach publicznych oraz polityki zakupowej państwa, w skład którego wchodzą przedstawiciele instytucji publicznych, organizacji zrzeszających wykonawców, środowiska akademickiego oraz eksperci. W IV kwartale 2021 r. odbędą się szerokie konsultacje publiczne przygotowanej koncepcji mechanizmu certyfikacji. Przygotowanie projektu oraz przeprowadzenie procesu legislacyjnego planowane jest na rok 2022 r.

Resort zwrócił uwagę, że rozwiązanie w postaci mechanizmu certyfikacji wykonawców zostało uwzględnione w Polskim Ładzie, „jako sprzyjające wykonawcom działającym na krajowym rynku zamówień publicznych”. Ma eliminować z rynku zamówień publicznych wykonawców niegwarantujących należytej realizacji zamówień publicznych, m.in. „posiadających wyłącznie formalnie, a nie realnie niezbędne zasoby”.

W ocenie wiceministra, certyfikacja wykonawców w połączeniu z odpowiednio ukierunkowanymi zamówieniami, np. na te o charakterze innowacyjnymi, przyczyni się do wzrostu liczby MŚP ubiegających się o zamówienia publiczne. – Zamówienia będą bowiem dostosowane do potrzeb i możliwości MŚP w dwóch aspektach, tj. proceduralnym (certyfikacja wykonawców – mniej formalności) oraz przedmiotowym (Polityka zakupowa państwa – przekierowanie zamówień na branże i sektory istotne z punktu widzenia MŚP) – ocenił.

Mechanizm certyfikacji miałby też przyczynić się do skrócenia czasu trwania postępowań – w szczególności postępowań na zamówienia infrastrukturalne – oraz wzrostu liczby składanych ofert. MRPiT przewiduje, że efekty wprowadzenia certyfikacji będą zauważalne „już w pierwszym roku jego obowiązywania”.

Kategorie:

Udostępnij ten artykuł:

Komentarze (0)

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która to zrobi.

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.
Reklama

envicon 2023 ad1a

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do Aktualności
css.php
Copyright © 2023