Kontynuacja najważniejszych reform dotyczących odpadów komunalnych, walki z szarą strefą oraz gospodarki wodnej i poprawy ochrony przeciwpowodziowej – to według deklaracji ministra środowiska Andrzeja Kraszewskiego najważniejsze wyzwania dla jego resortu w 2011 r.

Wyzwaniem będzie dla Polski także sprawne poprowadzenie prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r. Listę najważniejszych zadań dla środowiska uzupełniają też negocjacje dotyczące ochrony klimatu i wsparcie polskich zielonych technologii.

– Poprzednio wielokrotnie podejmowane były próby uzdrowienia gospodarki odpadami czy też gospodarki wodnej, jednak z różnych powodów partykularne interesy zwyciężały nad interesem publicznym i reform zaniechano lub okazywały się pozorne. Przeprowadzenie lub zaawansowanie reform jest w moim przekonaniu najważniejszym celem strategii działań resortu środowiska w przyszłym roku – podkreśla minister Kraszewski. – Stawiam na upraszczanie przepisów, informatyzację, dzięki której eliminuje się konieczność wielokrotnego raportowania tych samych danych dla różnych podmiotów, a także strukturalną reorganizację eliminującą mnożenie kompetencji i kosztów działania instytucji. Stawiamy na prawo przyjazne dla ludzi, które gwarantuje realizację celów ekologicznych.

Pierwsza z reform zakłada uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi przez przekazanie zarządzania odpadami gminom. Ustawa regulująca te kwestie (o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) jest już w parlamencie, a jej wejście w życie planowane jest – według resortu środowiska – w marcu 2011 r.

– To rewolucyjna zmiana na niewydolnym dotąd rynku odpadów komunalnych. To szansa dla uczciwych przedsiębiorców na skuteczne działania, dla mieszkańców na mniej formalności związanych z umowami i koniec dzikich wysypisk szpecących polski krajobraz. 2011 będzie rokiem na pełne wdrożenie reformy dla samorządów – te, które będą już na to gotowe, mogą przejąć zarządzanie od razu, dla innych przygotowujemy praktyczne wsparcie: podręczniki czy opracowania dobrych praktyk do prowadzenia przetargów – podkreśla minister Kraszewski.

Kolejna z wprowadzanych przez Ministra Środowiska reform to kompleksowa walka z szarą strefą na rynku opakowań, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i pojazdów wycofanych z eksploatacji. Na skutek nieuczciwych praktyk Skarb Państwa traci co roku ok. 200 – 400 mln zł na rynku opakowań oraz 50-80 mln zł na rynku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. – Skuteczna walka z szarą strefą jest trudna. Kierujemy się zasadami: nie komplikować życia uczciwym, utrudnić działania przestępcom. Proponowane zmiany konsultujemy z organizacjami branżowymi. Ściśle współpracujemy z odpowiednimi służbami. Po prawie roku intensywnych działań widzimy pierwsze efekty.

Walka z nieuczciwymi praktykami wymaga także wielu zmian w ustawach, m.in. o odpadach opakowaniowych, o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz ustawie o odpadach na wzór rozwiązań sprawdzonych już w krajach Unii Europejskiej. Ministerstwo Środowiska deklaruje zakończenie wdrażania tych rozwiązań w 2011 r.

Do kluczowych reform wprowadzonych w resorcie środowiska minister Kraszewski zalicza też reformę gospodarki wodnej. Resort środowiska chce zmienić przede wszystkim system finansowania gospodarki wodnej. "Zwiększenie nakładów na gospodarkę wodną jest konieczne, jeśli chcemy finansować skuteczną ochronę przeciwpowodziową. Wymaga to przede wszystkim uszczelnienia systemu opłat i zmiany redystrybucji środków oraz stworzenie silnej władzy wodnej. Wpłynie to m.in. na poprawę ochrony przeciwpowodziowej" – czytamy w komunikacie resortu.

Jako jedno z wyzwań na przyszły rok minister Kraszewski wymienia także usprawnienie systemu nadzoru nad przestrzeganiem prawa ochrony środowiska – usprawnienie Inspekcji Ochrony Środowiska. Reforma ma doprowadzić do sprawnego i skutecznego egzekwowania obowiązującego prawa w zakresie ochrony środowiska.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj