200 tys. złotych przeznacza warszawski Ratusz na pomoc dozorcom w utrzymaniu w czystości chodników Krakowskiego Przedmieścia. Rozpoczyna się specjalistyczne mycie trotuarów.

Chodniki czyszczone są gorącą wodą pod bardzo wysokim ciśnieniem. Dzięki temu jest szansa na wypłukanie dużej części brudu zalegającego w porach kamiennej nawierzchni, którą szpecą głównie plamy pokonsumpcyjne oraz gumy do żucia. Firma realizująca prace na zlecenie Zarządu Oczyszczania Miasta do końca tygodnia powinna umyć odcinek między Pomnikiem M. Kopernika a bramą Uniwersytetu Warszawskiego. Z kolei do końca kwietnia planowane jest wyczyszczenie obu stron Krakowskiego Przedmieścia. Łącznie jest to ok. 22 tys. m kwadratowych nawierzchni. Prace prowadzone będą w dni powszednie przy korzystnej, czyli bezdeszczowej pogodzie. Trotuary zostaną umyte w całości jeszcze dwa razy, latem i jesienią, prowadzone także będzie miejscowe mycie fragmentów najbardziej zanieczyszczonych. Prace realizuje wyłoniona w przetargu nieograniczonym firma "P.H.U. Cleanup Piotr Niewiarowski".

Zlecone specjalistyczne mycie jest wsparciem Ratusza dla trudu dozorców budynków przy Krakowskim Przedmieściu, którzy dbają o porządek wokół kamienic. Według ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach właściciele nieruchomości mają obowiązek całorocznie dbać o czystość chodnika przylegającego do posesji.

źródło: zom.waw.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj