W gminach, Siechnice i Oława na Dolnym Śląsku, w porozumieniu z władzami samorządowymi, przeprowadzono pomiary natężenia ruchu drogowego przy użyciu zaawansowanego systemu radarowego Wavetronix SmartSensorHD dostarczonego przez firmę Far Data.

Badanie miało na celu określenie struktury ruchu przed i po wprowadzeniu opłat na odcinku autostrady A4, a także zidentyfikowanie zmian zachodzących w związku z wprowadzeniem e-myta dla ciężarówek i przepisów ograniczających tonaż pojazdów na drodze. Pojedynczy pomiar trwał pełną dobę, najprawdopodobniej zostanie on jeszcze powtórzony w konkretnych lokalizacjach, by można było wyodrębnić różnice i wyciągnąć wnioski. Warto zwrócić uwagę na fakt, że system ten nie ingeruje zupełnie w przestrzeń drogi, a możliwość pomiaru parametrów ruchu na 10 pasach jezdni jednocześnie wraz z klasyfikacją pojazdów i pomiarem ich prędkości stawia to rozwiązanie na czele klasyfikacji w tej branży.

Ponadto pomiary dotyczące natężenia ruchu ulicznego wsparte były działaniem stacji monitorowania hałasu i warunków środowiskowych ENVIRO 151, również dostarczonej przez Far Data, co pozwoliło na ocenę wpływu m.in. temperatury czy opadów na jego dynamikę. System umożliwia także rejestrację sygnału audio i video, a co za tym idzie zmierzenie poziomu hałasu, który może mieć wpływ na zdrowie, warunki pracy i wypoczynku, a tym samym na ogólny komfort życia.

Tematyka monitorowania hałasu w miastach kontynuowana będzie podczas organizowanej przez Abrys  sp. z o.o. i Urząd Miasta Kielce IV Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej „Problem hałasu w mieście”, która odbędzie się 7-8 listopada 2011 r. w Kielcach.

Podczas konferencji wśród miast reprezentowanych przez uczestników zostanie wylosowany kontroler ENVIRO 151 (dla gminy powyżej 100 tysięcy mieszkańców) oraz profesjonalna stacja meteorologiczna (dla gminy do 100 tysięcy mieszkańców) ufundowane przez Sponsora Generalnego konferencji – Firmę Far Data.

Zaproszenie do udziału w konferencji można pobrać tutaj.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj