1 / 7

W miejscowości Zawada w gm. Dębica oddano do użytku zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków. Dzięki inwestycji wartej ponad 13,6 mln zł do sieci kanalizacyjnej będzie mogło podłączyć się nawet 8 000 mieszkańców.

Rozbudowa i modernizacja polegały na zwiększeniu przepustowości oczyszczalni z 250 m3/d do 1000 m3/d. Do tej pory oczyszczalnia obsługiwała 3 500 mieszkańców z miejscowości: Zawada, Stasiówka, Stobierna. Po rozbudowie przepustowość oczyszczalni pozwoli na podłączenie do 8000 mieszkańców w miarę rozbudowy obsługiwanych miejscowości.

Nie będzie zapachu

W zmodernizowanym obiekcie zastosowano najnowocześniejsze urządzenia technologiczne pozwalające na osiągnięcie najlepszego stopnia oczyszczania ścieków przy jak najniższym nakładzie kosztów eksploatacyjnych. Działanie oczyszczalni całkowicie zautomatyzowano poprzez zastosowanie sterowania z możliwością zdalnej kontroli pracy.

Aby ograniczyć uciążliwość zapachową oczyszczalni zhermetyzowano obiekty będące głównymi emitorami nieprzyjemnych zapachów. Powietrze z tych obiektów będzie oczyszczane na filtrach węglowych.

Wygląd zewnętrzny oczyszczalni jest zbliżony do budynków jednorodzinnych aby wkomponować obiekt w krajobraz wiejski.

Unijne pieniądze

Inwestycja realizowana w latach 2017-2019 została dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa. Projekt wart 13 631 782,50 zł otrzymał wsparcie finansowe w kwocie 7 366 371,25 zł.

Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm Instalbud i Fambud.

Czytaj więcej

Skomentuj