Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW „Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii obiektów wysokosprawnej kogeneracji – część 2”.

Program adresowany jest do podmiotów podejmujących na terenie Województwa Zachodniopomorskiego realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii lub wysokosprawnej kogeneracji.
 
Łączna wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie w konkursie wynosi 35 mln zł. Zgłaszać można przedsięwzięcia, których koszt całkowity nie jest mniejszy niż 500 tys. zł, i nie przekracza 10 mln zł. Zgłoszenia konkursowe należy składać w formie pisemnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do 29 czerwca  2012 r. w Biurze WFOŚiGW w Szczecinie lub Koszalinie.
 
Na podstawie oceny zgłoszonych wniosków WFOŚiGW w Szczecinie do 28 września 2012 r. ogłosi „Listę rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania”. WFOŚiGW w Szczecinie zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej komunikatu o unieważnieniu, w terminie 30 dni od zakończenia naboru wniosków.

źródło: wfos.szczecin.pl

Eko lokator Toruń
UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj