Czasopismo “Zieleń Miejska” wydawane przez ABRYS zostało laureatem konkurs NUMERUS PRIMUS INTER PARES.

Konkurs jest organizowany przez Towarzystwo Kultury Technicznej – członka Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego w danym roku numeru popularno-naukowego oraz specjalistycznego i branżowego czasopisma technicznego.

Do tegorocznej edycji zgłoszono 23 tytuły. Jury, pod przewodnictwem prof. Włodzimierza Miszalskiego, przewodniczącego Komitetu Naukowo-Technicznego FSNT-NOT Doskonalenia Kadr wyróżniło 2 tytuły.

W grupie czasopism popularyzujących naukę i technikę tytuł laureata przyznano czasopismu "Zieleń Miejska", wydawanemu przez ABRYS z Poznania. Drugą nagrodę – w grupie czasopism specjalistycznych przyznano czasopismu "Przegląd Papierniczy", wydawanemu przez SIGMA NOT.


 

Kolędownik 2018 696px
UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj