– Cieszę się, że możemy dziś wyróżnić tych, którzy nie tylko sprawnie realizują projekty w Programie Infrastruktura i Środowisko, ale też efektywnie je promują – podkreślał wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło wręczając nagrody laureatom konkursu dla beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko na najciekawsze działanie promocyjne.

Podczas uroczystości, która odbyła się 14 grudnia wiceminister mówił również, że bez odpowiedniej promocji, wiedza o efektach inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich byłaby znikoma.

W konkursie oceniający brali przede wszystkim pod uwagę pomysłowość zastosowanych form promocji, dobór mediów oraz ekspozycję Programu Infrastruktura i Środowisko. Do konkursu zgłoszono prawie trzydzieści ciekawych projektów. Zwycięzców poznaliśmy w 5 kategoriach:

1. Internet, strony internetowe, media społecznościowe
PKP S.A, projekt pn. „Odtworzenie Zabytkowego Historycznego Kompleksu Dworca Wrocław Główny z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej”.

2. Spot reklamowy, radiowy lub telewizyjny, audycje tematyczne, etiuda filmowa
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, projekt pn. „Dziedzictwo Chopina na szlaku Traktu Królewskiego w Zamku Ostrogskich w Warszawie”.

3. Publikacje, artykuły prasowe, broszury
Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., projekt pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów”.

4. Wydarzenia eventowe, akcje edukacyjne (z wyłączeniem konferencji)
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami EKO-MAZURY Sp. z o.o., projekt pn. „Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku”.

5. Inne działania (z wyłączeniem działań standardowych tj. m.in. tablic informacyjnych, gadżetów)
Aquanet S.A., projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych
w Poznaniu i okolicach – etap I”.

źródło: mrr.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj