Gminna spółka Hydro-Tech otrzyma wielomilionową dotację w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na proekologiczne inwestycje, największe w całej historii gminy Nowogrodziec (woj. dolnośląskie).

Dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie 37 mln zł, pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu – 11,2 mln zł. Łączna wartość zaplanowanych inwestycji to ok. 62,5 mln zł, podczas gdy roczny budżet gminy to niewiele ponad 40 mln zł.

Projekt obejmuje budowę nowoczesnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 15 km, a także przebudowę ok. 17 km sieci wodociągowej. Do sieci podłączonych zostanie ponad 2 tys. mieszkańców, ale zyskają także firmy działające w specjalnej strefie ekonomicznej. W kolejnych latach w planach jest skanalizowanie wszystkich miejscowości w aglomeracji Nowogrodziec.

Po ukończeniu budowy nowej oczyszczalni oraz kolejnych etapów inwestycji do systemu odbioru i oczyszczania trafiać ma 70 proc. ścieków powstających na terenie gminy. Realizacja projektu zakończy się w 2012 roku. 

źróło: WFOŚiGW we Wrocławiu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj