29 lipca w Urzędzie Miejskim w Zelowie doszło do zawarcia dwóch umów na realizację olbrzymiego projektu inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Zelowie i Łobudzicach w Gminie Zelów”. Podpisano dwie umowy, ponieważ projekt został podzielony na dwa zadania, a Wykonawcami każdego z nich będą inne firmy.

Pierwszy etap zakłada rozbudowę systemów wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sienkiewicza, Poznańskiej, Wolności, Kościuszki, Piotrkowskiej, Harcerskiej, Pabianickiej, Zachodniej, Bocznej, Cegielnianej. Wykonawcą będzie Konsorcjum firm: Profitect Sp. z o.o. jako lider oraz Molewski Sp. z o.o., Firma Projektowo Budowlana Protek Zakład Instalacji Sanitarnych Piotr Kłosiński oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Hydrobud Sp. z o.o. Wartość umowy wynosi 25 778 079,99 zł brutto

Drugi etap inwestycji przebiegać będzie w ulicach: Lubelskiej, Sienkiewicza, Komeńskiej, Południowej, Sportowej oraz w Łobudzicach i Kolonii Łobudzice. Wykonawcą będzie firma Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie. Wartość tego etapu wynosi 16 351 175,48 zł brutto.

Przebieg inwestycji realizowany będzie etapowo, zgodnie z założonym harmonogramem w latach 2011-2013. Pierwsze prace rozpoczną się już w sierpniu br.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oraz z WFOŚiGW.

Źródło: www.zelow.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj