Dzisiaj w godz. 10-15 w sali 111 Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przy ul. Piątkowskiej 94E, odbedzie się bezpłatne seminarium pt. „Natura 2000 – procedury, oceny oddziaływania, dobre praktyki”.

Seminarium organizowane jest w ramach projektu pt. „Kampania promocyjno-informacyjna: Moja Natura 2000, propagująca ochronę przyrody na terenie Województwa Wielkopolskiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, realizowanego przez Daunpol Sp. z o.o.

Na seminarium omawiane będą najważniejsze kwestie i aspekty praktyczne dotyczące m.in.:
– podstaw prawnych tworzenia i funkcjonowania obszarów Natura 2000,
– procedur tworzenia tych obszarów oraz ich uwzględniania w ocenach strategicznych związanych z planowaniem przestrzennym,
– przyrodniczych problemów związanych z przygotowaniem prognoz oddziaływania na środowisko,
– procedur oraz przyrodniczych problemów związanych z przygotowaniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięć na obszary Natura 2000, 
– dobrych praktyk w zakresie zarządzania obszarami Natura 2000 na poziomie gminy.  


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj