Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będą wspólnie działać na rzecz opracowania oryginalnych technologii proekologicznych, gotowych do bezpośredniego zastosowania w gospodarce – porozumienie w tej sprawie podpisano 28 września w Warszawie.

Dokument dotyczący wspólnego finansowania badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie technologii proekologicznych podpisali Krzysztof Jan Kurzydłowski – Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Małgorzata Skucha i Władysław Jan Majka – Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na mocy porozumienia zostanie uruchomiony nowy program skierowany do ambitnych zespołów i ośrodków badawczych, w szczególności skupiających w swym gronie młodych, utalentowanych naukowców, prowadzących badania naukowe i prace rozwojowe w kluczowych obszarach ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W ramach zawartej współpracy partnerzy projektu – NCBiR i NFOŚiGW – zobowiązali się do ogłaszania, przynajmniej raz w roku, konkursu na opracowanie i wdrożenie w sektorze gospodarczym oryginalnych technologii proekologicznych. Głównymi obszarami dofinansowania będą pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, technologie ukierunkowane na rozwiązania energooszczędne lub efektywne energetycznie, gospodarka odpadami i gospodarka wodna.

Celem wsparcia jest tworzenie oraz wdrażanie nowatorskich rozwiązań w obszarach kluczowych dla ochrony środowiska i  gospodarki wodnej. Planowany konkurs otwiera nowe możliwości dla młodych naukowców, ambitnych ośrodków badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw. Dodatkowym efektem będzie wzmocnienie współpracy nauki z gospodarką.

źródło: mos.gov.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj