Zakończyły się konsultacje wstępne dla nowego przedsięwzięcia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program Sokół został stworzony z myślą o innowacyjnych technologiach środowiskowych i wesprze m.in. gospodarkę odpadami, energetykę oraz gospodarkę wodną.

Projekt programu jest już dostępny na stronach Funduszu. Po spotkaniu konsultacyjnym w siedzibie NFOŚiGW sprecyzowano m.in. cele nowego programu Sokół, całkowity budżet, okres wdrażania czy też to, kto może zostać beneficjentem dofinansowania.

Nadrzędnym celem programu Sokół będą pożyczki dla przedsiębiorców pragnących udoskonalić bądź wdrożyć technologię związaną z obszarami zawartymi w postanowieniach NFOŚiGW. Mają one poprawiać efektywność wykorzystania zasobów naturalnych, zmniejszać negatywny wpływ człowieka na środowisko lub wzmacniać odporność gospodarki na presje środowiskowe, wpisując się w co najmniej jeden z poniższych obszarów Krajowej Inteligentnej Specjalizacji:

  • Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii,
  • Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku),
  • Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie.

Całkowity budżet programu wynosi 1 mld zł. NFOŚiGW zastrzega, że zgłaszane projekty muszą odznaczać się innowacyjnością przynajmniej w skali kraju.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj