Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął testowanie aplikacji służącej do składania wniosków o dofinansowanie firm energochłonnych.

Chodzi o program „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”.

Co to jest GWD?

– Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Operator Programu, w porozumieniu z Ministerstwem Rozwoju i Technologii, w związku z ogromnym zainteresowaniem potencjalnych wnioskodawców zasadami Programu oraz narzędziem informatycznym Generatorem Wniosków o Dofinansowanie (dalej GWD) przewidzianym do złożenia wniosku, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, podjął decyzję o jego opublikowaniu – czytamy w komunikacie funduszu.

GWD dostępny jest pod adresami:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/generator-wnioskow-o-dofinansowanie

lub:

https://gwd.nfosigw.gov.pl/

Testuj i poprawiaj

W celu rozpoczęcia pracy w GWD należy założyć w nim dedykowane konto użytkownika. Wniosek o Pomoc będzie można składać dopiero po rozpoczęciu naboru, tj. opublikowaniu: „Informacji o możliwości składania wniosków” w ramach Programu.

Dodatkowo Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnia:

  • Wzór wniosku o udzielenie pomocy (w formie PDF),
  • Narzędzia pomocnicze przygotowane przez Operatora Programu:

– kalkulator wyliczania wysokości kosztów kwalifikowanych;

– kalkulator wyliczania wnioskowanej kwoty Pomocy (maksymalnej lub zwiększonej),

W przypadku zidentyfikowania błędu w GWD fundusz prosi o informację zwrotną.

 

 

Czytaj więcej

Skomentuj