Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska unieważnił zgodę na odstrzał ponad tysiąca krukowatych w okolicach Szczytna, wydaną w lipcu przez regionalnych urzędników.

Przeciwko planowanej redukcji tych gatunków protestowali ekolodzy z całej Polski. Zezwolenie na odstrzelenie w ciągu trzech lat w powiecie szczycieńskim 250 kruków, 190 wron siwych i 600 srok wydała w lipcu minionego roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie. Stało się tak na wniosek Szczycieńskiego Towarzystwa Przyrodniczego, które uzasadniało redukcję tych ptaków potrzebą restytucji populacji zajęcy i kuropatw.

Po protestach ekologów Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wstrzymała w październiku odstrzał i wszczęła postępowanie wyjaśniające. Postępowanie się zakończyło i instytucja unieważniła zezwolenie na odstrzał krukowatych. Decyzja Generalnej Dyrekcji jest nieprawomocna. Strony postępowania mogą się zwrócić do tej instytucji o ponowne rozpatrzenie sprawy.

O takie odwołanie wniesie Szczycieńskie Towarzystwo Przyrodnicze. Jak mówi wiceprezes Lucjan Wołos, odstrzał krukowatych miał być jednym z elementów programu restytucji zajęcy i kuropatw w okolicach Szczytna, na które Towarzystwo otrzymało 60 tysięcy złotych z publicznych dotacji.

Przeciwko odstrzałowi protestowali też ekolodzy z Komitetu Ochrony Orłów, stowarzyszeń Multiform i Pracownia na rzecz Wszystkich Istot oraz Klubu Przyrodników.

źródło: wfosigw.olsztyn.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj