Nie żyje Janusz Ostapiuk, znany animator ochrony środowiska. Janusz Ostapiuk sprawował wiele ważnych funkcji w sferze ochrony przyrody. Był między innymi wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska, wiceprezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dyrektorem generalnym Europejskiej Platformy Recyklingu, a także wiceministrem środowiska (2014-15), odpowiedzialnym za recykling odpadów. Zmarł w wieku 71 lat na chorobę nowotworową.

 

Janusz Ostapiuk studiował na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu ochrony środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz z prawa bankowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Od 1975 do 1988 roku był pracownikiem Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku, w tym przez 7 lat dyrektorem Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii. Od 1988 do 1991 był kierownikiem Naczelnego Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, a od 1991 do 1994 wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska we Włocławku. W latach 1994–1998 pozostawał członkiem zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, był jego wiceprezesem w roku 1998. Od 1998 do 1999 był zastępcą dyrektora oddziału Banku Ochrony Środowiska we Włocławku. Następnie do 2003 pracował w przedsiębiorstwie Ekolog Holding jako dyrektor generalny i członek zarządu. W latach 2003–2006 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Fundacji Eko Fundusz w Warszawie. Od 2006 do 2014 sprawował stanowisko dyrektora generalnego Europejskiej Platformy Recyklingu SA. Od 22 stycznia 2014 do 19 listopada 2015 był wiceministrem środowiska, odpowiedzialnym za gospodarkę odpadami i fundusze unijne.

Czytaj więcej

Skomentuj