Uczestnicy XIX Ogólnopolskiej Konferencji Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów, Starostów i Marszałków (która odbyła się 27 czerwca br. w Poznaniu) uznali za „niezadowalający” stan planowania polskiej przestrzeni, spowodowany brakiem bezpośredniego wpływu na tę kwestię organów gmin” Ponad 200 samorządowców wskazywało na potrzebę pilnych zmian w kwestii zagospodarowania przestrzennego, zagwarantowanych ustawą w zakresie podniesienia rangi studium uwarunkowań i kierunków rozwoju oraz skrócenia procedur jego sporządzania. Uczestnicy spotkania uznali również, że należy znowelizować inne akty prawne, związane z procesem inwestycyjnym, tj. ustawę o gospodarce nieruchomościami, Prawo budowlane czy Prawo ochrony środowiska. Zdaniem samorządowców na szczególną uwagę zasługują problemy związane z szeroko rozumianą rewitalizacją. Przede wszystkim należy stworzyć mechanizm finansowy, umożliwiający budowę infrastruktury mieszkaniowej, technicznej i społecznej na obszarach zdegradowanych, a tym samym zapewnić odnowę historycznych dzielnic miast.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj