Europejscy ministrowie ds. środowiska zajmowali się dziś w Sopocie kryzysem ekologicznym, czyli brakiem zasobów takich jak woda czy ekosystemy, które wykonują dla ludzi konkretną pracę.

W dniach 11-12 lipca 2011 r. odbywa się jedno z najważniejszych spotkań polskiej Prezydencji środowiskowej – Nieformalna Rada Ministrów UE ds. Środowiska. Spotkanie ministrów środowiska  daje możliwość przeprowadzenia politycznej debaty w sprawach, które Prezydencja wskazuje jako najważniejsze dla europejskiej polityki ochrony środowiska. Wyniki pracy podsumowane będą w dokumencie zwanym konkluzjami prezydencji, który będzie podstawą do dalszej pracy w tych obszarach.

Głównym tematem obrad ministrów była walka z kryzysem gospodarczym w powiązaniu z ochroną środowiska. Europie zagraża ograniczona dostępność i rosnący popyt na zasoby – co może wpływać na spowolnienie rozwoju. Polskiej prezydencji zależy na wzmocnieniu polityki efektywnego wykorzystania zasobów i wypracowaniu konkretnych sposobów jej realizacji. Efektywne wykorzystanie zasobów to jedna z inicjatyw flagowych wspólnotowej strategii Europa 2020. Europa w ciągu kolejnego półrocza będzie decydować jak konkretnie wdrożyć efektywne wykorzystanie zasobów – połączyć rozwój z oszczędzaniem, środowisko i gospodarkę.

– Jako kraj sprawujący prezydencję, Polska będzie dążyć do wdrażania takich narzędzi ochrony środowiska, które eliminują zależność wzrostu gospodarczego od degradacji środowiska przyrodniczego. Oszczędne, a zarazem efektywne korzystanie z zasobów jest kluczem dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju Europy. Dla Polski oznacza to też walkę z „jednorazowością”, czyli marnotrawieniem zasobów, życiem na ekologiczny kredyt. Używaniem rzeczy raz i ich wyrzucaniem, zamiast stawianiem na jakość. Europa boleśnie doświadcza skutków takiej postawy, a środowisko w skali globalnej cierpi na tym w szczególny sposób – powiedział Andrzej Kraszewski, minister środowiska.

Obrady dotyczyły też wkładu do podsumowania 6. Programu Działań na rzecz Środowiska (EAP – Environmental Action Programme), strategicznego dokumentu dla polityki ochrony środowiska w Europie. Dzięki dyskusji podsumowującej działania Europy w ochronie środowiska w ciągu ostatnich 10 lat ministrowie mogą przygotować pracę nad najważniejszymi potrzebami działań w ochronie środowiska do 2020 r. Wśród największych wyzwań dla europejskiej polityki ochrony środowiska ministrowie wymieniali głównie zmiany klimatu, konieczność skuteczniejszej ochrony bioróżnorodności, czyli m.in. powstrzymania wymierania gatunków, ale też oszczędność energetyczną i oszczędne korzystanie z zasobów środowiska.

W spotkaniu w Sopocie biorą udział będą ministrowie ds. środowiska państw członkowskich UE, przedstawiciele Komisji Europejskiej – Komisarz ds. Środowiska (Janez Potočnik), Komisarz ds. Klimatu (Connie Hedegaard), Parlamentu Europejskiego (Jo Leinen, przewodniczący komisji Envi), ministrowie państw kandydujących do UE (Macedonii, Czarnogóry i Chorwacji) oraz państw Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, przedstawiciele organizacji pozarządowych (EEB – European Environmental Eureau), biznesu (Business Europe), zaproszeni goście oraz eksperci krajowi.

Prace ministrów będą kontynuowane jutro i będą dotyczyły strategii negocjacyjnej Unii Europejskiej przed 17. Konferencją klimatyczną ONZ w Durbanie (grudzień br.). źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj