Trwa nabór wniosków na stypendia rządu niemieckiego DBU. Stypendium w wysokości ponad 1000 euro jest kierowane do absolwentów różnych kierunków studiów, którzy chcą realizować ciekawy projekt związany z ochroną środowiska, a tym samym kształcić się w tym kierunku w Niemczech.

Celem stypendium jest szkolenie profesjonalnych kadr ochrony środowiska z Polski. Przez zapewnienie grupie laureatów konkursu na pół roku lub rok możliwości pracy w najbardziej prestiżowych instytucjach w Niemczech: m.in. firmach konsultingowych, bankach, instytucjach badawczych, przedsiębiorstwach (stypendysta ma możliwość wskazania miejsca odbywania stażu). Fundatorem stypendiów jest Niemiecka Fundacja Ochrony Środowiska (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU, www.dbu.de). Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Środowiska.

Najważniejsze kryteria, jakie powinien spełniać kandydat:
– ciekawy pomysł na realizację projektu – stażu w Niemczech,
– posiadanie stopnia magistra uczelni (polskiej lub innej europejskiej) uzyskanego w ciągu ostatnich trzech lat,
– dobre wyniki w nauce,
– wiek maksymalny 31 lat,
– znajomość języka angielskiego lub niemieckiego. 

Laureaci są wyłaniani w drodze konkursu. Partnerem DBU w prowadzeniu programu na terenie Polski jest Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska (www.sds.org.pl). Stypendysta otrzymuje pełne ubezpieczenie oraz dodatek do nauki języka niemieckiego w wysokości 450 euro do wykorzystania przed wyjazdem lub w czasie stypendium.

Program Stypendialny DBU jest kontynuacją prowadzonego w latach 1997-2006 Ogólnopolskiego Konkursu Fundacji im. Nowickiego i DBU dla Najlepszych Absolwentów w dziedzinie Ochrony Środowiska. Nabór trwa do 4 października 2010 r. Więcej informacji na temat konkursu: www.sds.org.pl


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj