W niepołomickim zamku uroczyście zamknięto projekt „Zintegrowany system zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Mieście Niepołomice i wschodniej części Gminy Niepołomice”, finansowany z Funduszu Spójności.

– W ramach Funduszu Spójności realizowane są w Polsce 130 projekty. Muszą być zakończone do grudnia 2010 r. Projekt niepołomicki jest jednym z pierwszych projektów zakończonych w Polsce. Niepołomicom udało się pokazać, jak da się szybko zrealizować tak duży projekt – podkreślała Minister Bieńskowska. – A jeśli chodzi o pieniądze z nowego budżetu, Małopolska jest w czołówce województw – dodała.

– Niepołomice to perła w małopolskiej koronie. Konkurencyjność to jeden z filarów polityki regionalnej: musi być ktoś, za którym reszta będzie podążać. Dzisiaj zamykany projekt jest jednym z wielu, które udało się tutaj zrealizować – powiedział Członek Zarządu Marek Sowa, składając gratulacje Burmistrzowi Niepołomic za doprowadzenie do końca inwestycji ważnej dla lokalnej społeczności i rozwoju miejscowości.

Inwestycja  „Zintegrowany system zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Mieście Niepołomice i wschodniej części Gminy Niepołomice” przyczyni się do poprawy jakości wody pitnej dla Niepołomic, sąsiednich gmin i Aglomeracji Krakowskiej oraz do poprawy stanu środowiska naturalnego. Całkowita wartość projektu to prawie 24 mln euro, a kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to ponad 19 mln euro (procentowy udział Funduszu Spójności w kosztach kwalifikowanych to 81,94%).

Inwestycja obejmowała budowę nowego zakładu uzdatniania wody oraz modernizację dotychczas istniejących zakładów uzdatniania wody. W ramach projektu powstały dwie oczyszczalnie ścieków  (w Zabierzowie Bocheńskim i Woli Zabierzowskiej) i 26 przepompowni, jak również zainstalowano 18,4 km nowych magistral wodociągowych i ponad 100 km rur kanalizacyjnych.

źródło: malopolskie.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj