Zdaniem WSA w Poznaniu ustalenie przez radę gminy stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości innej aniżeli wynikało to z kalkulacji opracowanych przez wójta, bez ponownej analizy kosztów funkcjonowania systemu, stanowi podstawę stwierdzenia nieważności uchwały w tej sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 26 listopada 2015 roku (sygn. III SA/Po 610/15) stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały rady gminy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Wyrok ten zapadł w następującym stanie faktycznym:

Burmistrz, działając na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [dalej: ucpg], przedłożył Radzie Miejskiej projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty raz z wyliczeniami i uzasadnieniem. Dokumenty te były przedmiotem obrad komisji Rady. Ostatecznie Rada Miejska podczas sesji, na wniosek jednego z radnych, ustaliła stawki opłat w niższej wysokości niż zaproponowane przez Burmistrza (12 zł od osoby za odpady zmieszane oraz 7 zł od osoby za odpady zbierane selektywnie). Jednocześnie decyzja Rady w tym zakresie nie była umotywowana dodatkowymi wyliczeniami i analizami kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Z dalszą częścią artykułu można zapoznać się w serwisie PrawoDlaSamorządu.pl:

Prawo Dla Samorządu

Czytaj więcej

2 Komentarze

  1. dodam jeszcze że ta sytuacja jest w całej Polsce ale na skargi nikt nie reaguje -i trwa to od zmiany ustawy kilka lat-w poprzedniej ustawie umawialiśmy się z odbiorcą na okres odbioru odpadów i to było uczciwe i za ten okres płaciliśmy. zbulwersowany!/a ustawa leży bo się nie uprawomocniła!!!-i to jest jej WINA

  2. mieszkamy w powiatowym mieście w bloku opłacamy podatek z wywóz śmieci -mamy też domek letniskowy na terenie naszej gminy -w domku tym przebywamy około 2 miesięcy w roku -latem-natomiast opłacamy za wywóz śmieci opłatę roczną ponad 200 złotych -będąc w domku jednocześnie nie produkujemy śmieci w mieście ,a opłacamy podwójny podatek za śmieci -jak to możliwe???-to jest złodziejska ustawa -ani żadnej ulgi???albo zniesienia podatku za odpady z domku – obecny rząd prostuje złodziejskie ustawy poprzedników może ktoś zauważy też to pozostałe PO poprzednikach złodziejstwo??? z uszanowaniem zbulwersowany/-nadal działa-czyli bezprawia ciąg dalszy???/ pomimo że sąd uznał że ustawa jest nieprawna .Rzecz ma się w gminie Makowo -Iława -warmińsko-mazurskie.

Skomentuj